د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

تعریف استقلال برای یونس قانونی

افغان تحرک 20.01.2017 10:57

آقای قانونی روز پنجشنبه (۳۰ جدی ١٣٩٥) در پیشاپیش همقطارانش رو به طرف مردم نموده، گفت:

"بیاید برای یک‌بار واژه استقلال یا مستقل را تعریف کنیم."


از آنجایی عطش آقای قانونی سپس از یک و نیم دهه پر کردن جیب هایش، به فهمیدن کلمۀ "استقلال" نیز بالا گرفته است، لزوم دید آن میرود که خواهش همین هموطن ما در رابطۀ همین سوالش انجام و یا پوره شود، از این رو در اینجا پرداخته میشود به تعریف "استقلال دولت افغانستان" و "مستقل بودن آقای قانونی" خدمت آقای قانونی:


بدون شک که انسان‌ها در گذر زمان همواره سطح علوم و فنون خویش را ارتقاء بخشیده‌اند و با به کارگیری نیروی تفکّر و خلاّقیّت ، توانسته‌اند در شیوه زندگی تحولاتی را پدید آورند. توسعه این تحولات دوران‌های مختلفی را ایجاد کرده است، به طوری که نوع روابط اجتماعی، دیدگاه‌ها و شکل زندگی در هر یک از این دوران‌ها متفاوت می‌نماید.

آقای یونس قانونی نیز از این امر مستثنا نیستند، چنانجه از سال ٢٠٠١م. بدین طرف که مصروف و مشغول ارتقاء بخشیدن "توان جیبی" شان بوده اند، امروز پس از پانزده سال، یعنی در گذر زمان با به کارگیری نیروی تفکّر و خلاّقیّت مردم ما، خواهان آن گردیده اند که با شنیدن تعریف اصطلاحات "استقلال" و "مستقل" سطح علوم و فنون خویش را نیز ارتقاء بخشند.

توسعه تحولات ذهنی آقای یونس قانونی نیز در چهل سال اخیر دوران‌های مختلفی را برای جناب ایشان ایجاد کرده است، به طوری که نوع روابط ، دیدگاه‌ها و شکل زندگی آقای یونس قانونی، با وجود آنکه در هر یک از این دوران‌های چهل سال اخیر عمر جناب ایشان متفاوت بوده است، مگر شاید در همین مدت چهل سال اخیر کمتر بودجۀ فکریی در خدمت آقای یونس قانونی، قرار گرفته بود، تا به اصطلاحات "استقلال" و "مستقل" مجال اندیشیدن را رهیابی فرمایند و از اینروست که امروز رو به طرف مردم نموده و تقاضای تعریف اصطلاحات "استقلال" و "مستقل" را از مردم دارند.

بنابراین از جانب آقای یونس قانونی نیز، در هر عصری مسائل جدیدی مطرح می‌شود که هیچ گونه سابقه‌ای از آن‌ها در گفتار و کردار جناب ایشان به چشم نمی‌آید، و یا ممکن است موضوعات دوران قبل، بر اثر تحولات، به موضوعات جدیدی تبدیل شوند؛ به طوری که حکم دیگری برای آن‌ها انتظار رود.

به هر صورت، در این با با یک تعریف بسیار مختصر و مثالی چند، سوال آقای قانونی را که، "بیاید برای یک‌بار واژه استقلال یا مستقل را تعریف کنیم."، بی جواب نباید گذاشت.

استقلال دولت افغانستان و یا "مستقل بودن فرد آقای قانونی" عبارت است از حاکمیّت ارادۀ ملّت افغان و یا "مستقل بودن فرد آقای قانونی و همقطارانش" در شئون مختلف خود بدون دخالت و نفوذ قدرت بیگانه.

بدون شک که استقلال و آزادی لازم و ملزوم یکدیگرند.


منظور از استقلال دولت افغانستان از نظر افغانها، استقلال دولت و ملّت افغانستان عبارت است از عدم سلطه و حاکمیّت دیگر ممالک مثلا حاکمیّت ایران، امریکا، روسیه، پاکستان، عربستان سعودی، انگلستان و بقیه ممالک بر افغانستان و افغانها.

مثال ها :

- مثلا زمانی که آقای قانونی در سال ٢٠٠١م. در جلسۀ پیترزبیرگ آلمان، به کحمک ایران، روسیه، امریکا و به اجازۀ آقای براهیمی در ادارۀ موقت افغانستان و بعدا به کرسی های "پر در آمد" افغانستان رهیاب گردیدند، این عمل نه با استقلال سر و کار داشت و نه هم میتوان آنرا یک عمل "مستقل" نامید!

- مثلا اگر آقای قانونی در میدانهای هوایی، مثلا در میدان هوایی دوبی، با مقدار زیاد پول های مردم فقیر افغانستان، "گیر بیایند"، همچو یک عملی نیز نه با استقلال سر و کار داشته می تواند و نه هم میتوان آنرا یک عمل "مستقل" نامید!

- مثلا اگر آقای قانونی مقدار زیاد پول های مردم فقیر افغانستان را به "زیورات سر تا به پا" برای نور چشمی های خویش تبدیل فرمایند، همچو یک عملی نیز نه با استقلال سر و کار داشته می تواند و نه هم میتوان آنرا یک عمل "مستقل" نامید!

- مثلا اگر آقای قانونی تناسب "عایدات" پانزده سال اخیر شانرا با سرمایه های بدست داشتۀ فعلی شان بصورت دقیق و شفاف به مردم فقیر افغانستان تشریح و توضیح نه فرمایند، همچو یک عملی نیز نه با استقلال سر و کار داشته می تواند و نه هم میتوان آنرا یک عمل "مستقل" نامید!


بدون شک که ما اقلا خوشبختانه نهادهای تعریف شده‌ای در قانون اساسی داریم: قوه قضایئه مستقل، قوه مقننه مستقل، کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی. ای کاش اقلا یکی از همین نهاد های ما بیاید برای یک‌بار واژه "استقلال" یا "مستقل" را برای آقای قانونی بصورت درست بفهماند، تطبیق قانونیت و عدالت را برای آقای قانونی بصورت درست بفهماند، تا اینکه آقای قانونی با سوالات شان مردم فقیر ما را بیشتر به تکلیف نفرمایند!

کدام یک از این نهادها میتوانند لطفا عادلانه، قانونی ومستقل تصمیم‌گیری فرمایند، تا مفسدین اداری پانزده سال اخیر را از الف تا به "ی" به جزای اعمال شان برساند؟

هر نهادی که به هدف تامین عدالت اجتماعی مفسدین اداری پانزده سال اخیر را از الف تا به "ی" به پای میز محاکم بکشاند، همان نهاد نور چشم مردم فقیر ما میباشد!


درس تفکیک قوا برای آقای قانونی در آینده، به خیر، تقدیم خواهد گردید.

----------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما