د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

یونس قانونی و همقطاران شورای نظاری و جمعیتی وی، بودند که در پانزده سال اخیر، با مروج ساختن فساد اداری، افغانستان را به سمت افراطیت، بی ثباتی و قانونشکنی سوق دادند!

افغان تحرک 12.01.2017 12:39

يونس قانونی يکی از "کرسی نشینان مفسد یکونیم دهۀ اخیر که خود را هممانند عطامحمد نور، بسم اللۀ محمدی، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، تورن اسماعیل و یک تعداد دیگر، که خود را در پانزده سال اخیر، اکثرا از راه های غیر قانونی و فساد اداری، به میلیونران و میلیاردران غیر قانونی تبدیل نموده اند، درين روز ها بار ديگر به ياوه گوئی آغاز کرده و می خواھد که خود را به حیث يک شخصيت "ملی " بتراشد.

در عین حالی که بلخصوص بین سال های ١٩٩۶-١٩٩٢ دست اين عنصر ضد ملی در جريان جنگ ھای داخلی در خون ھزاران تن از مردم بی گناه سرخ است که بايد به پای میز محاکمۀ شفاف، عادلانه و قانونی محاکمه شود و به سزای عمل خود برسد. ، مگر یونس قانونی با پر رویی تمام و بی حیایی محض، هنوز هم از امريکا شکايت می کند که امريکا در روش خود نسبت به افغانستان اشتباه کرده و باعث برگشت طالبان شده است. قانونی طوری صحبت می کند که گويا گروه ھای مفسدین اداری شورای نظار و جمعيت اسلامی ، این وابسته گان دو سره، سه سرۀ ایران، روسیه و دیگر ممالک ضد تروريسم و افراطیت بوده اند و قادر و مایل اند که افراطیت و تروريست ھا را مھار کنند. نا گفته نماند، که این امتیاز طلبی ها و به اصطلاح مردم شریف هرات این "ماده رندی" های یونس قانونی، شباهت های زیادی دارد به همان امتیاز طلبی ها و "ماده رندی" های رژیم ایران و اخوند های همان رژیم، که در سطح منطقه و سطح جهان کوشش پیاده ساختن اش را می کنند.

يونس قانونی يکی پيروان احمد شاه مسعود و مدتی وزير فاع او در جريان جنگ ھای داخلی بین سالهای ١٩٩۶-١٩٩٢ طی مصاحبه ای با افغانستان رو، صحبت داشته است . قانونی خواسته است که خود را یک آدم بی گناه، بدون تقصیر و با ارزش و در عین حال "قهرمان قسم" جلوه داده و ھمۀ تقصير ھا را متوجه ديگران بسازد.

امريکا را طوری ملامت کرده که چرا کاملا به وی التفات نشان نداده و او ھمچنان از امریکا گله گذاری نموده که چرا امريکا با آوردن تحصيل يافته ھای امريکا و اروپا، گروه ھای شورای نظاری و جمعیتی را پشت پا زده است.

در حالی که در پانزده سال اخیر، بیشترین خرابی ها، قانونشکنی ها، بیشترین فساد اداری، بیشترین غصب زمین های دولتی از جانب گروه شورای نظار و جمعيت به وقوع پیوسته خواهد بود، در حالی که هزار و یک عیب در کار افراد برجسته ای همین گروه ھای شورای نظاری و جمعیتی افغانستان را در همچو یک حالت رقت باری سوق داده است، به کدام جرات و با کدام حیا یونس قانونی، غیر قانونی این همه اعتراضات را بر دیگران روی زبان می اورد، مگر از خود و از گروپ خود "راضی" به نظر می رسد؟

یونس قانونی در مورد کنفرانس بن، با بی حیایی تمام می گوید:

" کنفرانس بن يک فرصت طلائی را در اختيار مردم و دولت افغانستان قرار داد، اما دولت ھای افغانستان از اين فرصت استفادۀ خوبی نتوانستند."


سؤال درين جاست که افغانستان از پانزده سال بدینسو از جملۀ يکی از فاسد ترين کشور ھای جھان محسوب می شود، در عین حالی که یونس قانونی، عطامحمد نور، احمدولی مسعود، احمد ضیا مسعود، عبدالله عبدالله، تورن اسماعیل و بقیه افراد و گروه شورای نظار و جمعيت اسلامی جزء دولت افغانستان بوده از جملۀ مهره های اساسی و در عین حال اکثرا از جملۀ فاسد ترین اعضای برجسته ای دولت افغانستان بوده که توسط کنفرانس بن، بر اريکۀ قدرت نصب شده اند. آیا یونس قانونی، عطامحمد نور، تورن اسماعیل، بسم الله محمدی و بقیه "میلیونران غیر قانونی امروزۀ شورای نظار و جمعيت اسلامی به شمول برادران احمد شاه مسعود و اولاد برهان الدین ربانی، میتوانند لطفا به مردم فقیر افغانستان یک حسابی دقیق و شفاف بدهند، که در طول همین پانزده سال اخیر، هر یک این سرمایه های امروزی شان را از کدام طرق به دست اورده اند؟


بدون شک که کنفرانس بن در سال ٢٠٠١ م. فرصت طلایی را به یونس قانونی و همقطاران شورای نظاری و جمعیتی اش به انها داد، چنانچه در طول همین پانزده سال اخیر از "طلا های" این "چانس" حد عظم استفاده و سو استفاده های نیز نمودند، مگر متاسفانه همین مفسدین اداری بودند که در همین پانزده سال اخیر، با اعمال ناشایسته و فساد اداری شان، فاصلۀ مردم را از دولت دور تر و دور تر ساختند، خشم و قهر مردم را در یک کشور جنگزده بالا تر بردند، افراطیت را به حیث "سراب امید از مشکلات" مروج تر و مروج تر گردانیدند.

به نظر خام یونس قانونی هرگاه انحصار قدرت را امريکا یکسره به دست گروه شورای نظار بدهد، آن گاه امريکا خوب است و در غير آن بد.

یونس قانونی ھمچنان می گويد:

"يکی از دلايلی که جنگ امريکا در افغانستان طولانی ترين جنگ تاريخ اين کشور شد، اين بود که به جای تکيه به نيرو ھای ضد تروريسم به شخصيت ھائی تکيه کردند که در بيرون از افغانستان و عمدتا غرب و اروپا و امريکا زندگی می کردند ."


سوال در این است که در پانزده سال اخیر افغانستان آیا مفسدین اداریی که دارایی های عامه افغانستان را به جیب خود زده و در عین حال جوانان مملکت را در حالت بیکاری و خشم بجانب افراطیت سوق دادند، کی ها بوده اند، آیا آن ها "نيرو ھای ضد تروريسم" بوده اند و یا آن ها "نيرو ھای تروریزم زا" بوده اند؟


----------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما