د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ژاړم

پوهنمل محمدوارث 23.08.2016 00:22

وايم رښتيا چې له وختونو ژاړم
ځان سره تل له نفرتونو ژاړم

تورتم کې ښه يم څراغ مه لګوه
چې ټوله شپه بيا له غمونو ژاړم

زمونږ قسمت کې خوشحالي چيرې ده
ژونده د ستا له کړاونو ژاړم

له ويرې سترګې پټولی نه شم
بيا د خوبو له تعبيرونو ژاړم

زما په زړه کې خو ټګي نشته دی
ستا له ګيلو او له شکونو ژاړم

وائي ( وارث ) چې اوس ئې زغم نه لرم
ځکه په زړه کې له دردونو ژاړم