د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

لور او زوی:

وکیلي 27.07.2016 13:50

لور او زوی
ګوره لور تر زوی هیڅ په کمه نه ده
داخـبـره پـــه کـــلام کـــي بــله نــه ده
لـور او زوی واړه مـخلوق دي د الله
زوکـړه ئې تـریوبـل کښته پورته نه ده
دواړه دي اولاد څه تـوپـیـرئې نستـه
که تـوپـیـر کـړې؛ دالله دا خـوښـه نه ده
انسان مخلوق سوی في احسن تقـویـم
نوفرق نسته لور اوزوی بله حیه نه ده