د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دشمن علم و معارف

حفیظ الله خالد 24.08.2016 12:35

یادداشت:                                                                                                                                        
خطاب این منظومه آنهای است که فقط برملحوضات قومی و زبانی میخواهند دزد و بیسوادی را برشانه ملت تحمیل نمایند.

دشمن علم و معارف
ای عزیزمن چرا دربــند قوم افتاده ای؟
حق گوئی پیشه کن گرمؤمن آزاده ای
دشمن علم و معارف نیست خادمِ وطن
ازتعصب دور باش گرعاقل وفرزانه ای
آنکه کشور را ز کاروانِ تمدن بازداشت
خائن ملــت بدانش گــر توافغان زاده ای
دزد معروفِ کلکان چون "حبیب استالفیست"
سارقان را قهرمان گویی ،مگر دیوانه ای؟
هرکه در بند " توار" و" قوم" است آزاد نیست
بشکن این زنجیر را تا کی دراین زولانه ای
یک طرف دعوای علم و دانش وفهم میکنی
سـوی دیــگر با نماد جـــهل هم پیــمانه ای
دزد و رهزن را ســوار برشــانه ملــت نکن
 چشم حقبین بسته ای؟ یا از خرد بیگانه ای؟
* * *
 خالد / ویانا
۲۲/ ۸ / ۲۰۱۶