د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

غزل

دلاور پردېس 03.07.2016 16:22

د ليکوال څو نورې لیکنې

ټول

ستا غیږ کي دي شپه زما په برخه سي
بیا دي هدیره زما په برخه سي

سین او تې چي ستا پر شونډو نه راځي
څنګه به دي خوله زما په برخه سي؟

در که مي د زړه کړ سرچپه درته
ګرم دي سرچپه زما په برخه سي

مه دروه خپل د بڼو صوات او فې
درد به د خپل زړه زما په برخه سي

ته چي د لاور نه دال او لام واخلې
اور هغه شېبه زما په برخه سي

سین د پردېس اخلمه سالو ته خپل
پت به مي پوره زما په برخه سي