د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

د غازي عبدالله اځکزي دکتاب مخکتنه کوټ

پښتون زوی 01.07.2010 14:35

دغازي عبدالله اځکزي دکتاب مخکتنه کوټه

د٢٠١٠ پر٤ مه نېټه سهار دنهو ځخه ترمازېګرتر شپږو ګړيو پوري دمهرالله خپلواک دکتاب(غازي عبدالله خان اځکزي ) مخکتنه ده له ټولو ورڼو ځخه هېله لرو چې په راتګ مو وه نازوی ٠


دغونډي ځاي :
دثقافت اداره جناح واټ کوټه
مننه :پښتون زوی
03023860073