در گردهم آیی اخیر شان در ولایت بلخ نه تنها عطامحمد نور و محمد محقق برای بازی دادن امریکا شال های آبی بر گردن نمودند، بلکه با حیله و مکر گردن یک تعداد زیادی از چک چکیان شانرا نیز با دستمال های آبی مزین و آرایش نمودند، تا بدین وسیله به اصطلاح با بازی با رنگ‌ها، یک نوع دغل بازی سیاسی دیگری خود را به کار بیآندازند، به امریکا زیگنال بدهند که آنها با امریکا همراه و همکار اند، در حالی که در اصل عطامحمد نور و محمد محقق از چهره های وابسته به ایران و روسیه بوده، در روی صحنه با شال آبی امریکایی و در پشت پرده با شال های ایرانی و روسی مسخره بازی های محیلانه و مضحکانه ای شانرا به جلوه می گذارند.

بازی سیاسی با رنگ‌ها تا آنجا که یادی ما می‌آید، از جانب حُقه بازان سیاسی و بلخصوص از جانب دار و دسته ای جمعیت و شورای نظار در این اواخر استفاده می شود، مگر مضحک این است که عین افراد و اشخاص یکبار با شال های نارنجی، یکبار با شال های بادنجانی و یکبار با شال های سبز و بار دیگر نیز نظر به لزومدید همان روز شان با رنگ های آبی به روی ستیژ ها و یا در کوچه و بازار جلوه نمایی می نمایند. تاثیر گذاری به هر شکلی که شده از اهداف کوتاه مدت و بلند مدت آنهاست و برای این کار از هر ابزاری هم استفاده خواهند کرد.

بدون شک که در اصل هر رنگ از خود زیبای خودش را دارد، مگر زمانی که این رنگ بازی ها فقط و فقط برای بازی دادن جهانیان و بخاطر کسب پول و کسب اعتبار سوی استفاده قرار می گیرد، باید گفت که صاف و ساده بودن و بی‌غل و غش بودن برای مردم فقیر و جنگزده ما و هم برای جهانیان پسندیده تر خواهد بود. هر چند منعی هم در قانون وجود ندارد و مثلاٌ عطا محمد نور میتواند در کنار شال آبی و کلاه آفتابگردان، حتی نیکر آبی رنگ نیز بر تن فرمایند، اما باز هم تکرار صورت می گیرد، که، صاف و ساده بودن و بی‌غل و غش بودن هم برای مردم فقیر و جنگزده ما و هم برای جهانیان پسندیده تر خواهد بود.

اینکه آقای عطامحمد نور کلاهی آفتابگردان بر سر، ریش نیمچه مجاهدی بر رخسار، شال آبی شدید بر گردن، سر دمبش در بند رژیم ایران، بیخ دمبش در بند روسیه، و در عین حال جنرال دوستم، جنرال دوستم چیغ بزند، چه نوع کارتون هنری را به ما به نمایش می گذارد؟

ویا آیا آقای محقق یک کمک کمکی خجالت نمی کشد که در پهلوی عمامه و قبا و لباس وطنی، فقط و فقط برای بازی دادن امریکا یک شال آبی شدید را بر گردن آویزان نمود، آن هم فقط و فقط برای گرفتن یک چند قطعه عکس و چند دقیقه فلم؟

انتخاب رنگ فقط و فقط برای بازی دادن جهانیان و آنهم با رنگ و بوی سیاسی نه از منظر تخصصی، نه از منظر اخلاقی امرپسندیده ای به شمار می رود!

به اصطلاح افغانی ما رنگ زدن با مردم ریا کاریست که جرایم جنگسالاران و مفسدین اداری را بالا می برد، نه پایین!

منبع تصویری: https://www.pashtovoa.com/a/afghanistan-collation-politics-critics-arg/3967501.html

---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما