عید هالووین مسیحیان، در سایه حکومت سکولار سعودی برگذار گردید.

عبدالخالق صارم
........................................................
عید و یا جشن هالووین چیست ؟

کشور های به اصطلاح مترقی و پیشرفته غربی و سکولار های جهل زده، به این نظر هستند که هر سال در شب و روز 31 اکتوبر، ارواح مردگان آن ها زنده شده بر می گردند، و باید بخاطر گرامی داشت از این ارواح، عید نمود و جشن گرفت.

در این جشن، وحشتناک ترین خرافات و ترسناک ترین چرندیات و دهشتناک ترین افسانه ها، در زیر سر و چشم و زنخ سکولار های به اصطلاح آزاد اندیش و ترقی خواه و روشنفکر صورت می گیرد، و این آقایان نه این جشن را خرافات می نامند و نه ارتجاع و توحش و نه هم رادیکال و سنت گرایی و...

زیرا این عید و این جشن مربوط مسلمانان نه بلکه مربوط بت پرستان و مشرکین و کفار غربی است، لذا نباید آنها مورد انتقاد قرار گیرند.

تعداد از خرافات مترقی و پیشرفته در جشن هالووین مسیحیان کافر و مشرک، قرار ذیل می باشد:

- در روز عید هالووین چند سیب را در ظرف بزرگ و پر از آب می اندازند و کودکان باید تلاش کنند تا با دهان شان و بدون استفاده از هیچ کمک دیگری، سیب ها را با دندان بگیرند، و هرکی توانست، او در میان کودکان، اولین فردی خواهد بود كه ازدواج می کند.

اما سکولار ها عرعر نمی کنند و این عمل را خرافات نمی نامند، زیرا این جناب های عالی فقط با آب زمزم مسلمانان سر و کار دارند.

-خرافات دیگر در این جشن، خوردن گندم کوبیده است که بعد از آن دیگر چیزی نخورده و ننوشیده، می خوابند، و با انجام این خرافات، به این عقیده هستند که همسر رؤیاهای خود را در خواب خواهند دید.

اما سکولار ها هیچ عربده ای نمی کشند که این چی خرافات است که می گویید، زیرا این آقایان، فقط با شب قدر مسلمانان سر و کار دارند.

- از خرافات دیگر در شب عید هالووین، شنیدن خاطرات و داستان های ترسناک و تماشای فیلم های ترسناک در تاریکی و پوشیدن لباس ها و نقاب های ترسناک وحشتناک است، حتی خانه هارا از سکنه و باشندگان خالی نموده و تبدیل به مکان های ترسناک می کنند و بعد هر کسی را که از در وارد می شود، او را می ترسانند و متوحش می سازند، و پیش از ترک منزل در طول شب ماسک هایی ترسناک و وحشتناک می پوشند تا به نظر خودشان، ارواح مردگان که در این شب بر می گردند، این ارواح آن ها را با دوستان و همراهان خود اشتباه بگیرند.

و بعد از سپری گردیدن شب، در روز هالووین برای اینكه ارواح را از خانه هایشان دور نگاه دارند، كاسه هایی پر از غذا را در بیرون از خانه هایشان می گذارند تا با این روش، ارواح مردگان را که اکنون در کوچه ها و جاده ها گشت می زنند، آرام نموده و از ورود آن ها به داخل خانه های شان، جلوگیری نمایند.

اما در برابر این خرافات و چرندیات، سکولار ها نه غرغر می کنند و نه آلودگی صوتی ایجاد می کنند، و نه می گویند که اطفال را می ترسانید و کودکان را وحشت زده ساخته و وحشی گرایی را در ذهنیت کودکان نهادینه می سازید.

زیرا این خرافات و چرندیات و این وحشت و دهشت مربوط کفار و بت پرستان و مشرکین غربی است و آنها انسان های مترقی و پیشرفته و روشنفکر هستند و نباید مورد انتقاد قرار گیرند(؟!)

اما اگر مسلمانان در کنار حرف زدن از نعمت های قبر و نعمت های بهشت برای انسان های صالح و نیکوکار، در باره عذاب قبر و عذاب دوزخ نیز حرف زدند، این جاست که سکولار ها به یاد کودکان می افتند و عربده می کشند که با این حرف ها کودکان را می ترسانید و متوحش می سازید.

-خرافات دیگر اینست که می گویند در شب جشن هالووین اولین مهمانی كه یک چاقو را بر روی درخت بلوط پیدا کند، او اولین كسی خواهد بود كه ازدواج می كند.

اما هرگز واویلای سکولار ها را نشنیدیم که بگویند، این چی خرافات است.
اما اگر مسلمانی استخاره نمود، فقط در این حالت است که سکولار ها به یاد ترقی و پیشرفت و روشنفکری و مبارزه با عقب گرایی می افتند.

- خرافات دیگر اینست که عقیده دارند در شب عید هالووین، هنگامیکه شخصی عطسه می زند، روح از بدن وی به بیرون پرتاب می شود، به این دلیل در شب هالووین باید مراقب باشند تا اگر کسی عطسه کرد به او بگویند خدا حفظت کند تا شیطان روح او را تسخیر نکند.

اما سکولار های محلی و بین المللی در برابر این خرافات خاموش هستند، زیرا این ها مسلمانان نیستند که بعد از عطسه، الحمدلله گفته باشند.

- یهودیان، برای پیروان شان، اشتراک در عید هالووین را اجازه نمی دهند، زیرا در نزد آنها، اشتراک نمودن در این عید، در تصادم با بخش ۱۸:۳ کتاب سفر لاویان یهودی، قرار دارد و در این بخش از کتاب، یهودیان از شرکت در سنت‌ها، آداب، رسوم و عید ها و جشن های غیر یهودی و کفار نهی شده‌اند.

اما سکولار ها در برابر این تندروی یهودیان سکوت نموده اند، این یهودیان نه تروریست شدند و نه رادیکال و نه تندرو و نه بنیادگرا.

و این آقایان سکولار فقط متوجه این آیت قرآن کریم هستند و آن را هدف قرار داده اند که می گوید:
یاأیهاالذین آمنوا لاتتخذوا اليهود و النصرى أولياء ...
ای مسلمانان، یهود و نصارا را، به صفت دوستان خود انتخاب نکنید .
و سر و صدا راه می اندازند که این آیت قرآن، مسلمانان را از زیست باهمی و همدیگر پذیری باز می دارد.

ناگفته نباید گذاشت که در روز 31 اکتوبر همین سال، این جشن مملوء از خرافات و چرندیات مسیحیان در عربستان سعودی و تحت عنوان زیست باهمی و همدیگر پذیری و زندگی مسالمت آمیز و... و در زیر سر و چشم ملاهای درباری سعودی، نیز برگذار گردید.