قسمت دوم
........................................................
در ادامه گذشته...

در قسمت قبلی گفته بودم از جمله جنایات که آمریکا و غرب همواره مرتکب آن می شوند ، و این جنایات و همانند آن ، همه ای شرائط و مؤلفه های رهبری جهان را از آمریکا و غرب سلب نموده است به دو جنایت اشاره می کنم .

1- آدم کشی .
2- دروغ گویی .

در قسمت اول در باره آدم کشی این غول های بیابانی ، صحبت نمودم ، اکنون می رویم سراغ دروغ گویی آنها .

2- دروغ گویی :

یکی از شاخصه ها و ویژگی های آمریکا و غرب ، دروغ گویی است ، و این دروغ گویی از سطح رهبران آنها آغاز و تا پایین ترین فرد جامعه ، همه دروغ گو ، وعده خلاف ، و منافق هستند .

مثلا :

دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق آمریکا ، در چهار سال ریاست جمهوری خود ، 30573 دروغ رسمی گفته بود ، و هنگامیکه 30573 دروغ ترامپ را بالای روزهای چهار سال ریاست جمهوری وی تقسیم می کنیم ، نتیجه چنین می شود که دونالد ترامپ هر روز 21 دروغ رسمی گفته است .

البته این 30573 دروغ غیر از آن دروغ های است که ترامپ در بیرون از فضای رسمی گفته و ثبت نشده است .

همچنین دموکراسی شوم و سکولاریزم جنون زده آمریکا و غرب صلیبی ، در معرفی تروریزم ، دروغ گفتند و می گویند و حتی معیار ارزیابی در نزد آنها وارونه و ناهنجار گردیده است !

به طور مثال :

- تعصب ورزیدن هتلر به فاشیزم و تصعب ورزیدن لنین به کمونیزم و تعصب ورزیدن گاندی به هندویزم و تعصب ورزیدن ابن گوریون به یهودیت و تعصب ورزیدن ریگان و بوش به مسیحیت همه در نزد سکولاریزم جنون زده قابل احترام است و آنها تروریست نیستند .

اما اگر مسلمان به اسلام تعصب ورزید ، تروریست می شود .

- آمریکای که فعلا 3750 بمب اتمی دارد ، تروریست نیست .

اما کودک فلسطینی که بخاطر دفاع از جان خود یک قطعه سنگ کوچک و ریزه در دست دارد ، تروریست است .

- رژیم اشغالگر صهیونیستی که از طرف آمریکای آدم کش حمایت می شود ، دارای هزاران کلاهک اتمی است ، تروریست نیست .

اما پیر مرد فلسطینی که بخاطر اشغال خانه اش ، مرگ بر اسراییل می گوید ، تروریست است !

-آمریکا این کشور مافیایی بخاطریکه تأسيس شود، 27 ملیون از سرخ پوستان هندی را قتل عام نموده ، و سرزمین شان را اشغال نمود ، تروریست نیست .

اما مسلمانان بوسنی که بخاطر دفاع از حق زندگی خود ، فریاد می کشیدند ، تروریست بودند !

- آمریکا به خاطریکه کشور خود را آباد نماید ، 14 ملیون آفریقایی را به بردگی کشیده و 2 ملیون آنها را در راه به سوی آمریکا ، در بحر انداخته بود ، تروریست نیست .

اما مسلمانان جزیره مورو ، بخاطر دفاع از حق زندگی خود ، چاقو حمل می کردند ، تروریست بودند !

- آمریکا بخاطریکه مرز های جغرافیایی خود را توسعه دهد ، 3 ملیون باشندگان مکسیکو را قتل عام نموده ، و سرزمین شان را اشغال نموده بود ، تروریست نیست .

اما مسلمانان هند که بخاطر دفاع از حق زندگی خود فقط تظاهرات می کنند ، تروریست هستند !

- آمریکا که به بهانه حمایت از کشور خود ، 8 ملیون انسان را در جنگ اروپایی دوم ، قتل عام نموده بود ، تروریست نیست .

اما زنان مسلمان آمریکایی بخاطر پوشیدن حجاب ، تروریست هستند !

- آمریکا که در جنگ اروپایی دوم ، با انداختن بمب های اتمی بالای شهر های ناکازاکی و هیروشیمای جاپان ، وحشتناک ترین و خونبارترین فاجعه بشری را در تاریخ مرتکب شده بود ، تروریست نیست .

اما مسلمانان آمریکا بخاطر ادای نماز در ملأ عام ، تروریست هستند !

- آمریکا که بخاطر تثبیت پایه های میهن نشنلیستی و صهیونیستی برادران یهودی خود ، میلیون ها فلسطینی را قتل عام نموده و میلیون های دیگر را به زور کوچ داده و سرزمین شان را برای برادران یهودی خود ، حاتم بخشی نموده است ، تروریست نیست .

اما مسلمانان فلسطین بخاطر ادای نماز در مسجد الاقصی ، تروریست هستند !

- آمریکا که بخاطر تثبیت موجودیت خود ، بیشتر از 2 ملیون باشندگان ویتنام را قتل عام نموده بود ، تروریست نیست .

اما مسلمانان فلیبین بخاطر ساختن مسجد ، تروریست هستند !

- آمریکا که بخاطر تسلط بر همسایگان خود ، بیشتر از 200 هزار باشندگان ترينيداد ، نیکاراگوا و کوبا را قتل عام نموده بود ، تروریست نیست .

أما مسلمانان آمریکا بخاطر روزه گرفتن در ماه رمضان ، تروریست هستند !

- آمریکا که بخاطر تأمین منابع انرژی برای خود ، بیشتر از 2 ملیون مردم عراق را قتل عام نموده بود ، تروریست نیست .

اما مسلمانان آمریکا بخاطریکه گوشت خوک را نمی خورند ، تروریست هستند !

- آمریکا که بخاطر تحکیم پایه های دموکراسی بمب کاری شده خود ، بیشتر از 1 ملیون مردم افغانستان را قتل عام نمود ، تروریست نیست .

اما مردم افغانستان بخاطریکه از وطن و آزادی خود دفاع می کنند ، تروریست هستند !

- فرانسه که دروازه 300 مسجد مسلمانان را مسدود نمود ، این فرانسه در نزد آمریکا تروریست نیست .

اما مسلمانان فرانسه که بخاطر حفاظت از هویت اسلامی خود ، تنها شعار می دهند ، تروریست هستند !

- رجال دین کلیسای کاتولیک در فرانسه که به 300 هزار کودک و در داخل کلیسا ، تجاوز نمودند ، در نزد آمریکا تروریست نیستند .

اما مردم افغانستان که قانون غربی و کلیسایی حمایت از کودک را نپذیرفتند ، تروریست هستند !

- آمریکا که به هیچ یکی از تعهدات سیاسی ، حقوقی و اخلاقی و همچنین به هیچ یکی از توافقنامه ها و قرار داد های جهانی و بین المللی ، پای بند نیست ، حتی هفتاد سال شده است که آمریکا مردم فلسطین را در زیر نام مذاکرات صلح ، فریب می دهد و دروغ می گوید ، تروریست نیست .

اما مردم افغانستان بخاطر موجودیت وهمی و خیالی مجاهدین عرب در کشور شان ، وعده خلاف و تروریست هستند !

- آمریکا که با درنده خویی و وحشیگری و با آزمایشات نظامی خود ، بزرگترین کشور تخریب کننده محیط زیست می باشد ، تروریست نیست .

اما مسلمانان که حتی برداشتن آشغالی از مسیر راه در نزد شان عبادت شمرده می شود ، تروریست هستند !

- آمریکا که در آن ، در هر دقیقه 24 زن مورد خشونت فزیکی قرار می گیرند ، تروریست نیست .

أما مردم افغانستان که این وحشت و خشونت آمریکایی را بالای زنان خود ، نپذیرفتند ، تروریست هستند !

- آمریکا که در 14 حوت سال 1398 و فقط سه روز بعد از امضای توافقنامه صلح با طالبان ، در ولسوالی نهر سراج هلمند ، مردم مسلمان و بی دفاع ما را بمباران نموده و ده ها تن را به شکل بشر دوستانه ، قتل عام نمود ، تروریست نیست .

اما مردم افغانستان که فرهنگ بشر ستیز آمریکایی را برخود نپذیرفتند ، تروریست هستند !

- آمریکا که در شب ۳۰ سرطان 1399 در ولسوالی تخته پل ولایت قندهار ، مردم بی دفاع ما را بمباران نموده و ده ها تن از خرد و کلان را مطابق با روحیه تروریزم آمریکایی ، نابود کرد ، تروریست نیست .

اما مردم افغانستان که حکومت های مزدور و دست نشانده را بر خود نپذیرفتند ، تروریست هستند !

- آمریکا که در روز شنبه ۱۵ قوس 1399 و در یک حمله شبانه در ولسوالی نادعلی هلمند ، بالای خانه و کاشانه مردم مسلمان ما ، بمب ریخته و بیشتر از 30 کودک و زن و خرد و کلان را مطابق با معیار های حقوق بشری خود ، به خاک و خون کشید ، تروریست نیست .

اما مردم افغانستان که موجودیت ملیشه های اشغالگر را در وطن خود نمی خواهند ، تروریست هستند !

- آمریکا که در روز جمعه ۲۱ قوس 1399 در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار ، مردم ملکی و بی دفاع ما را بمباران نموده و 13 غیرنظامی از جمله زنان و کودکان را با بهترین شکل دموکراسی گونه ، قتل عام نمود ، تروریست نیست .

اما مردم افغانستان که خواهان صلح و امنیت در کشور خود هستند ، تروریست هستند !

- آمریکا که تنها در افغانستان 5 میلیون لیتر خون انسان را بر زمین ریخته است ، تروریست نیست .

اما مردم افغانستان که می خواهند قاتل باید قصاص گردد ، تروریست هستند !

- آمریکا و شرکای جرمی اش که تنها در افغانستان و در عراق 5500000 دست و پای انسان را قطع نموده اند ، تروریست نیستند .

أما مردم افغانستان که می خواهند دست دزد و سارق باید قطع گردد ، تروریست هستند !

- آمریکا و مزدورانش که شعار می دهند موسیقی و ورزش ، مرز ندارد ، تروریست نیستند .

اما مسلمان که شعار داد اسلام مرز ندارد ، تروریست است !

- آمریکا که شعار جهانی شدن می دهد ، تروریست نیست .
اما مسلمان که شعار داد اسلام دین جهانی است ، تروریست است !

این جاست که لحظه ای می ایستیم و از خود می پرسیم :

- تعریف تروریزم درنزد این تروریست ها چیست ؟
- و بالآخره این ها از کدام حقوق بشر و از کدام آزادی حرف می زنند ؟

بلی !

این جنایات و صدها جنایت دیگر که آمریکای وحشی و غرب آدم کش مرتکب آن می گردند ، همه شرائط و مؤلفه های رهبری جهان را از آن ها سلب نموده است و یگانه تمدن که با گذشته پرعظمت و امروز کاریزما و آینده که بشریت چشم امید به وی دوخته است ، در میدان باقی مانده است ، اسلام است که به زودی زمام قیادت و رهبری بشریت را از دست این عناصر تروریست ، یاغی و اوباش ، خواهد گرفت .

پایان