قسمت سوم

در ادامه گذشته

پروژه جنگل های شمال ، چی هدف داشت و چی عمل را می خواست انجام دهد ؟

- هدف از پروژه جنگل های شمال این بود که آمریکا می خواست جامعه جهانی را متقاعد سازد که فیدل کاسترو با ایده های توسعه جویانه اش ، برای جهان خطر ناک است و باید از بین برده شود و در پی آن آمریکا هدف شخصی خود را متحقق می ساخت که تسلط بر منطقه و تأمین منافع اقتصادی اش بود .

و برای متقاعد ساختن جامعه جهانی برای پذیرش این طرح آمریکا ، باید دلیل ای دست و پا گردد و بهانه ای تراشیده شود ، تا آمریکا بتواند با دستاویز قرار دادن آن ، بر کوبا حمله نظامی نماید .

لذا باید یک سناریو و یک نمایشنامه تروریستی بزرگی اجراء گردد که در خلال آن خسارات کلانی به منافع آمریکا وارد گردد و در پی آن کشور کوبا متهم گردیده و این کشور عامل این خسارات وارده به آمریکا ، معرفی گردد .

و این را باید تذکر داد که خلیج گوانتانامو در جنوب ولایت گوانتانامو در کشور کوبا بوده و از سال 1903 تا اکنون در اشغال آمریکا قرار دارد .

و چونکه میان پروژه جنگل های شمال که آمریکا علیه کوبا دست و پا نموده بود و میان حادثه 11 سپتمبر سال 2001 رابطه نظری و عملی وجود دارد ، روی همین ملحوظ آمریکای جنایتکار ، مسلمانان را که بعد از حادثه 11 سپتمبر گرفتار نمود ، به گوانتانامو منتقل نمود و در زندان مخوف و وحشتناک آن جا زندانی و شکنجه می نماید .

- پروژه جنگل های شمال پنج گزینه ذیل را پیشنهاد نموده بود ، تا یکی از آنها باید تطبیق گردد :

1- تعدادی از مزدوران کوبایی که در آمریکا زندگی می کنند ، لباس سربازان فیدل کاسترو را به تن نموده ، بر پایگاه آمریکا در گوانتانامو ، حمله کنند ، و با بمب باری و راه اندازی انفجارات ، خسارات مادی ، جانی و ویرانی زیادی را از خود بجای بگذارند .

2- یکی از کشتی های آمریکایی در آب های کوبا ، که خالی از سرنشین بوده و از راه دور کنترل گردد ، باید بمباران گردیده و غرق گردد .

و انفجار به قدری نیرومند باشد که حتی در هاوانا ، پایتخت کوبا نیز قابل مشاهده باشد ، تا بتوان شاهدان عینی بدست آورد .

بعد از آن و بخاطر تحریک افکار عمومی جهانی ، عملیات گسترده و نمایشی امداد رسانی و نجات انجام گیرد ، و فهرستی از اسامی قربانیان پخش گردد و همچنین تعداد زیادی از تابوت ها که گویا کشته شدگان این کشتی بودند ، در منظر عام انتقال داده شده و مراسم تشییع جنازه نیز صورت گیرد .

و این عملیات هنگامی انجام داده شود که کشتی ها و هواپیماهای کوبا در منطقه عملیات ، حضور داشته باشند ، تا بتوان مسئولیت را به آسانی به گردن آنها انداخت .

3- آماده نمودن تعداد از مأمورين و جواسیس جعلی و تقلبی برای کوبا در داخل آمریکا.

بعد از آن ، انجام دادن اعمال تروریستی علیه تبعید شدگان کوبایی در آمریکا با استفاده از مواد منفجره و بمب های دستی .

و در پی آن گرفتاری این مأمورین و جواسیس جعلی و تقلبی کوبایی ، تا از آنها اعترافات ساختگی بدست آورد ، و این اعترافات باید مستند سازی شده و در رسانه های مختلف توزیع و پخش گردد .

4- به کشورهای همسایه کوبا چنین تلقین گردد که رژیم فیدل کاسترو خطر ناک بوده و دارای اهداف توسعه جویانه می باشد .

بعد از آن یک هواپیمای آمریکایی که نشان و بیرق کشور کوبا را داشته باشد ، از طرف شب ، جمهوری دومنیکان ، همسایه کوبا را بمباران نماید ، و موشک ها و راکت های که در بمباران از آن استفاده می شود ، باید ساخت اتحاد جماهیر شوروی باشد .
زیرا اتحاد جماهیر شوروی وقت ، اولین کشور صادر کننده سلاح به رژیم فیدل کاسترو بود .

5- برانگیختن افکار عمومی جهان با منفجر نمودن یک هواپیمای ملکی آمریکایی .

و برای اینکه انفجار این هواپیما بیشترین تأثیر ممکن را بر افکار عمومی جهان داشته باشد ، در نظر گرفته شود که یک شخصیت با نفوذ و مشهور آمریکایی مانند جان گلن ، اولین آمریکایی که به دور زمین چرخید ​​، در داخل هواپیما باشد .

و اجرای این عملیات این چنین باشد که:

تعدادی از همکاران ، به طور مثال محصلین ، یک هواپیمای متعلق به یکی از شرکت ها را به اجاره بگیرند ، در هوا ، این هواپیما با هواپیمای دیگری که کاملاً مشابه آن باشد رو برو گردد ، اما این هواپیمای دوم خالی از سرنشین بوده و از راه دور کنترل گردد .

در این لحظه همکاران ما با هواپیمای خود ، به یکی از پایگاه های cia فرود آیند و هواپیمای دیگر مسیر خود را ادامه داده ، و تماس های کمک خواهی بر قرار نماید و سیگنال های که نشان دهنده موجودیت دزدان و هواپیما ربایان کوبایی باشد ، بفرستد و سپس در هوا منفجر می گردد.

طوریکه از این گزینه های فوق دانسته می شود ، تطبیق هریکی از آن ها ، کشته شدن تعدادی زیادی از شهروندان آمریکایی ، چی نظامی و چی ملکی را در پی دارد .

اما از نظر کسانی که پروژه جنگل های شمال را برنامه ریزی کرده بودند ، در برابر مرگ این افراد ، آمریکا ابزارهای تسلط کامل و مؤثر بر جهان را ، بدست می آورد که این در نزد آن ها یک هدف عالی و دارای منافع اقتصادی زیادی برای آمریکا بود .

و این همان هدف ای بود که تروریزم آمریکایی با مرتکب شدن حادثه 11 سپتمبر سال 2001 ، نیز آن را در نظر داشت .

ادامه دارد