آقای امرالله صالح، وزیر دولت در امور اصلاحات سکتور امنیتی، در مورد برادر خواندن طالبان از جانب آقای گلبدین حکمتیار واکنش ضمنی نشان داده، چنانچه آقای صالح در فیسبوک نوشته است که:

" شماری از ترس برادران خود زیر حمایت نیرو های ایثارگر امنیتی ودفاعی افغانستان به سر می برند و این ترس به حدی جدی است که هفت دژ کانکریتی و فولادی دور وبر خود ساخته اند. نوع تعریف ناشده ای برادر و برادری! "

در یک مقطع زمانیی که افغانستان و مردم افغانستان به صلح و موفقیت های پروسه ای صلح بین الافغانی نیاز دارند، لطفاٌ نباید آقای امرالله صالح از جملات به اصطلاح "نیش دار" و "پهلو دار" استفاده نمایند، زیرا استفاده از چنین جملات سطحی شاید بتواند ادبیات کوچه و بازار را در بر بپروراند، اما چنین اظهاراتی ماجرا جویانه ای، بلخصوص در همچو وضعیت و حالتی، شایسته ای یک وزیر دولت نخواهد بود.

پس به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!

----------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما