قسمت سوم

3- ابوسفیان رضی الله عنه، هنگامیکه هنوز ایمان نیاورده بود، همراه با کاروان تجارتی قریش برای تجارت وبازرگانی به سرزمین روم می رود، و مقارن با سفر او، نامه پیامبر صلی الله علیه وسلم، برای هراکلیوس پادشاه روم می رسد .

هراکلیوس پادشاه روم ابوسفیان را با جمعی از همسفرانش احضار می کند تا در باره پیامبر صلی الله علیه وسلم، از وی معلومات بگیرد و از وی می پرسد :

نسب او چگونه است ؟ آیا دروغ می گوید ؟ آیا خیانت می کند ؟ آیا در میان شما کسی دیگری چنین ادعایی را نموده است ؟ و همچنین در باره دشمنان و پیروان او، سؤال هایی را مطرح می کند .

ابوسفیان صادقانه جواب می دهد و چون بر می گردد می گوید :

اگر حیاء و وجدانم مانع نمی گردید، من در نزد پادشاه روم، دروغ می گفتم، لیکن بر خلاف میل خود به سؤال های او، صادقانه جواب دادم.

پس مشرکین در جاهلیت ابتدائی و عقب مانده خود، دروغ و مردم فریبی را بد می پنداشتند و می شرمیدند ازینکه به نام دروغگو در میان مردم، مشهور گردند و وجدان شان اجازه نمی داد که دروغ بگویند !

اما در جاهلیت مترقی امروز وضع از چی قرار است ؟

طبق گزارش روزنامه واشنگتن پست، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در دوره چهار ساله ریاست جمهوری خود 30 هزار و 573 دروغ گفته است .

و چون یکسال 365 روز است و 365 را بر 4 سال ضرب می زنیم، نتیجه 1460 می شود و چون 30573 دروغ ترامپ را بالای 1460 روز ریاست جمهوری وی، تقسیم می کنیم نتیجه چنین می شود که ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود، هر روز 21 دروغ رسمی گفته‌است .

و البته این 30573 دروغ فقط همان دروغ های رسمی و ثبت شده ترامپ است و الا دروغ های ایشان قابل إحصائية گیری و گرد آوری نیست .

اکنون می رویم سراغ دروغ های دومین متفکر جهان، ولیام اشرف غنی !

چونکه دروغ های این جناب عالی بسیار است و در إحصائية گیری و گرد آوری دروغ های وی چند رساله دوکتور باید نوشته شود، روی این ملحوظ به طور نمونه وی به چند دروغ ایشان اشاره می کنم :

- یک میلیون شغل ایجاد می‌کنم.

- تا یک سال آینده در تمام ولسوالی‌های بادغیس، یک مکتب مسلکی و تخنیکی میسازم.

- در خلال شش ماه برای تمام معلمین یک نمره زمین توزیع میکنم.

- در دوسال آینده به تمام ولسوالی‌ها برق میرسانم.

- در پنج‌سال آینده به پاکستان برق صادر می کنم.

تا چهار سال آینده کندز را به بندر بین المللی تبدیل می‌کنم.

-اگر فردا قاچاق مرمر به ایران را بند نکردم، بچه خر باشم.

- عدالت عمری را تأمين می‌کنم.

- در کندز به سطح جامعه الازهر مدرسه میسازم.

- کوچکترین، مکاتب ما شخصیت های مانند ابن سینای بلخی و ابوریحان البیرونی فارغ خواهد داد .

جالب اینست که اشرف غنی این دروغ اخیر خود را در حالی می گفت که وزیر معارف کشور، یک خانم آمریکایی را تعیین نموده است که ایشان نه پشتو را خوانده و نوشته می تواند و نه دری را !