شاه اشرف فرزند عبدالعزیز (دومین شاه سلسله هوتکی) در سال ۱۷۲۵ پس از درگذشت شاه محمود به سلطنت رسید و سیدال خان ناصری که جنگاوری بی نظیر بود را به سپهسالاری برگزید .
شاه اشرف با مشکلات بیشماری روبرو بود ، سلطان حسین در قندهار او را متهم به قتل شاه محمود کرده و فرمان قطع ارتباط میان قندهار و اصفهان را صادر کرده بود و شاه اشرف برای همیشه از حمایت قندهار محروم شد ، گذشته از آن جمع کثیری از طرفداران شاه محمود هم از او روگردانده و به قندهار رفته بودند .
خلافت عثمانی و روسیه هم چشم طمع به قلمرو او داشتند و از سوی دیگر هر از گاهی شورشی در گوشه و کنار مملکت به وقوع میپیوست .
طهماسب فرزند شاه حسین صفوی پادشاه مخلوع ایران هم داعیه سلطنت داشت و شاه اشرف طی دوران کوتاه سلطنتش بارها شکست های سختی بر او وارد کرد .
با این وجود همه این مشکلات شاه اشرف مصمم بود که به هر قیمتی از سلطنتش دفاع کند .
شاه اشرف در گام نخست شورش هایی که در نقاط مختلف کشور برپا شده بود را سرکوب کرد ،
پس از آن نوبت رسید به نبرد با خلافت عثمانی ، شاه اشرف تمایلی به جنگ با هم کیشانش نداشت ولی خلافت عثمانی هر از گاهی از شاه تقاضای نامعقولی میکرد که شهریار را به خشم میاورد ، آخرالامر عثمانی ها پا را از حد فراتر گذاشتند و از شهریار افغان خواستند که در مساجد خطبه به نام خلیفه عثمانی بخواند و به عنوان بیگلر بیگی خلافت بر ایران حکومت کند ، شهریار نپذیرفت و جواب داد :
اگر سلطان عثمانی مایل نیست که معاهداتی را که با امپراتوران صفوی بسته است تجدید کند من هیچ یک از امتیازات سلطانی خود و یا سرزمین هایی که به تازگی گشوده ام تسلیم نکرده با چنگ و دندان و تا آخرین نفس از آن ها دفاع خواهم کرد . ۱
خلافت عثمانی در ماه نوامبر سال ۱۷۲۶ ، ۲۰۰ هزار سپاهی را برای نبرد با شهریار جوان گسیل کرد ، شهریار جوان با ۴۰ هزار سپاهی به استقبال آنها رفت و شکست سختی بر آنها تحمیل کرد ، مرحوم غبار تعداد کشته شدگان سپاه عثمانی را ۱۲ هزار نفر مینویسد اما بازرگان هلندی که در آن زمان در ایران به بازرگانی اشتغال داشته است تعداد کشته شدگان سپاه عثمانی را چهل هزار نفر تخمین میزند . ۲
پس از ترک ها نوبت به روس ها رسید ، سیدال خان ناصری در رودسر سپاه روسیه به فرماندهی ارلوف را درهم شکست و پس از آن دو طرف معاهده صلحی را امضا کردند . ۳
اما آخرین حریف شاه اشرف نادرشاه افشار که به راستی یکی از نوادر روزگار بود و در شجاعت و درایت حریف قابلی برای او به شمار می آمد توانست شکست های پی در پی به شاه اشرف که از نگاه نظامی ضعیف شده بود وارد کند و بالاخره در سال ۱۷۲۹ شاه اشرف ناچار شد که ایران را به نادر واگذر کند و مدتی بعد عمر شاه اشرف هم به پایان رسید .
روحش شاد و یادش گرامی باد

منابع :
۱_اشرف افغان بر تختگاه اصفهان ، دکتر ویلیام فلور ص ۱۸ 
۲_همان منبع ، ص ۱۹
۳_افغانستان در مسیر تاریخ ، مرحوم غلام محمد غبار ، ص ۳۳۱