تحت عنوان بالایی ښاغلی محترم یوسف صدیقی چنین می نگارند:

"بحث صلح و ثبات در کشور همواره یکی از آرزویهای تمام اتباع کشور بوده که از چند سال بدین طرف دولت افغانستان نیز گام های مؤثری را برداشته است، میتوان از ایجاد شورای عالی صلح از چند سال بدین طرف یادآوری نمود که در آن شخصیت های بزرگ سیاسی عضویت داشتند حتی رئیس این شورا در جهت تحقق صلح و ثبات در کشور جان خود را از دست داد. با این دید مردم و دولت افغانستان تلاش های مثمری را انجام داده اند اما دشمنان در کمین نشسته همواره موانعی را در نیل به این هدف اسلامی و انسانی ایجاد می نمایند. اما با آنهم برخی از گروه های تروریستی با پی بردن حقانیت این امر مهم به روند صلح پیوسته اند که در آخرین مورد می توان از پیوستن یک گروه ( ۲۰۰ )نفری طالبان در ولایت بلخ نامبرد. قوماندان گروپ طالبان حین مصاحبه با رسانه ها اظهار داشت که آنها طی سالهای گذشته بر ضد دولت افغانستان سلاح برداشته و می رزمیدند اما بعد از اینکه گروه طالبان با کشورهای خارجی از جمله روسیه و چین مذاکراتی را آغاز نمودند ما دیگر نمی خواهیم مانند اجیر بر علیه مردم افغانستان سلاح برداریم به این دلیل ما با درک حقانیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به روند صلح پیوسته ایم و تلاش می نمائیم تا در کنار مردم و نیروهای امنیتی بتوانیم در تأمین صلح و ثبات در کشور گام های استوار و عملی برداریم.

با آنکه نمی توان از کارکرد های خوب شورای عالی صلح چشم پوشی نمود اما به منظور تسریع این روند ایجاب می نماید تا کادر های شایسته و توانا در این بخش گماشته شوند تا بتوانیم در جهت تأمین صلح و ثبات در کشور به اسرع وقت دست یابیم. طوریکه در این روزها ما شاهد آن می باشیم داکتر محمد اکرم اخپلواک مشاور سیاسی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رئیس دارالانشاء شورای عالی صلح تعین گردیده است. اگر به کار های مثمر وی در بخش های مختلف از جمله ولایت فراه، وزیر اقوام و قبایل نظری بیندازیم به خوبی در می یابیم که وی شخصیتی توانا و مدیری مدبر است که میتواند از مشکل ترین آزمون فایق بدر آید.

از اینکه مردم افغانستان به قولی تشنه صلح و ثبات در کشور می باشند این تقرری بجا را به فال نیک گرفته و از مجموع طیف های جامعه می خواهیم تا دست همکاری و همیاری را در این عرصه با شورای عالی صلح بدهند تا بتوانیم در تأمین صلح و ثبات در کشور گام های مؤثری را برداریم، همچنان شخص خپلواک با شناختی که از اقوام مختلف کشور و سیاسیون دارد به خوبی می تواند با کمک این قشر جامعه گروه های مخالف مسلح دولت را به روند صلح بکشاند که بزرگترین نمونه آن تلاش های پیگیر وی در جهت توافقنامه صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را یادآوری نمود که به گونه مؤفق به امضاء رسید و امید بر آن است با این تجارب بتواند سایر گروه های مخالف مسلح دولت را به میز مذاکره بکشاند تا مردم افغانستان در یک فضای صلح و ثبات به زنده گی خویش ادامه دهند.

پایان "

----------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما