هو

څومره په مینه

مې ستا هري خبري ته

هغه خبري

چې

له زهرو ترخه

په مسکه خوله

هو

 ویلي

اخیر دي هم

په شان د نابللي میلمه

ځواب راکړ

او هیر دي کړمه .

ذبیح الله رحیمزی