د ماليې اجاره داري

د سدوزيو په دوره كې د رعيت د مځكو ماليه په دې ډول سره ټولېدله :
د رعيت او ولس د مځكو يوه برخه به د يو خان او مشر تر ادارې لاندې وه د اعلى دېوان يو مامور به د خالصې په نامه
د هغې غور كاوه د اعلى د يوان د دوتر دې څانګې به د خانانو د مځكو ماليه د دوى د هغه خدمت په مقابل كې ، چې د حكومت سره به يې په نظامي چارو كې ترسره كاوه، د تنخوا په نوم به يې ور معامله كوله قامي مشرانو به د اعلى دېوان څخه ددېوان بيګي په مهر دبرات ليك تر لاسه كاوه پردې برسېره قامي مشرانو د پادشاه د فرمان له مخې خپله ماليه د اعلى دېوان څخه يستلې وه (1) دا دې معنا ، چې دغو كامي مشرانو (خانانو) به د حكومت خزانې ته ماليه نه وركوله دا، ځكه ، چې خانانو د پادشاه او حكومت سره د جنګ او جګړې په وخت كې مرسته كوله او هم به يې د خپلې سيمې خلك د پادشاه په پلو ساتل د نور ولس ماليه ، چې د دوى له مځكو او مالونو څخه راټولېدله هغه به د پادشاه خزانې ته د اعلى دېوان له لارې تر سنجش وروسته سپارل كېده
د لرې ملكونو او ښارونو د مځكې د ماليې دريمه به په دې ډول ترسره كېدله ، چې د حكومت له خوا به يو اعتباري سړى د هغې د اجارې دپاره ټاكل كېده ، دې اجاره دار به
د مځكې د ماليې د كالني كرښت او زراعت اجاره د ماليې په نوم له كروند ګرو نه اخسته ، ده به وروسته له دې ، چې ماليه را ټوله كړاى شوه د يوزرګټې په مقابل كې د اعلى دېوان دوتر ته سپارله
د تېمور شاه په دور كې د هند له ښارونو نه كالنۍ ماليه او باج د احمد شاه بابا د وخت په څېر د هند له نيول شويو ښارونو نه د اجارې په بڼه ټوليده ، دا شان د اهل هنو د دكاندارانو نه د باج او جزيې په نوم ماليه را غونډېدله ، دا ماليه به وروسته له جمع كېدونه د پادشاه خزانې ته تحويلېدله
تاريخ پوهان او تاريخ ليكونكي په غوره دليل سره وايي ، چې د تېمورشاه د سلطنت په دوره كې اقتصادي بڼه پياوړې او د ډاډ وړ وه دا، ځكه ، چې ده د ضرورت وړ شيان د هند، مشهد او نننى افغانستان له پولو او سرحدونو نه پوره كول ، له دې كبله د اقتصاد له مخې دى (تېمورشاه) باندنيو هېوادو ته اړنه و، د ماليې د سمې لارې د لاس ته راوړلو له امله ، چې په هغه وخت كې باب وه د هغه خزانه ښه ډكه وه دا شيان د تيمورشاه د حكومت په وخت كې د هغه د زمانې اقتصادي بڼه وه ، چې د لاندې دريو ضروري شيانو پوره توب او بسنې له مخې د ډاډ وړ ګڼل كيده
1- كرنه (زراعت) او مالداري :
د تېمورشاه په زمانه كې د كليوالو لوى او دروند كار
د كرنې چارې وې (1) كروندګرو په عمومي ټوګه غنم ، اوربشې او نورې دانې لكه جوار ، ږدن او جودر كرل دارنګه كروندګرو خټكي ، هندواڼې ، بادرنګ او ضعتي نباتات كړل ، چې د هغه وخت پر مخ تللې كرنه وه او كليوال پرې بخت وو د كروندګرو
د درمند، كولبې او غوبل كولو څاروي او وسايل د نن ورځې غوايان وو
د تېمورشاه په وخت كې ټولو خلكو په تېره د درانيانو هرې كورنۍ درې او څلور جوړې غوايان درلودل، چې كولبه او يوې به يې پرې كولو دا شان دوى د غوښو ، شيدو وړيو او پوستكيو دپاره غواوې ، وزې ، پسونه او ميږې د نن غوندې روزل او ښه پاملرنه يې ورته كوله
د مالونو د درلودلو او ساتلو په لړكې د پسونو رزونه
د درانيو غوره وظيفه وه دوى د پسونو ډېرې ښې ښې رمې درلودلدې او ښه روزنه به يې كوله دوى د خپل مال د پوولو او څرولو د پاره د وخت او موسم په تغيير سره د يو ځاى نه بل ځاى ته كوچېدل د دوى په زمانه كې د نن په څېر اوښان او خره
د بارونو د وړلو له پاره ډېر پيدا كېدل، په اوښانو باندې يې سر بېره پردې چې لوى او درانده بارونه وړل د خرڅلا و د پاره هم ساتل كېدل ، لكه ، چې جوته ده ويل كيږي ، چې په استحق زيو كې د اسانو او يابوګانو روزنه ښه پرمخ تللې وه (1) مځكه د لويو خانانو په واك كې وه ، چې په بزګرانو به يې كرله او هغو ته به يې د هغه وخت د معمول رواج سره سم برخه وركوله ، چې څه ګوزاره به يې نه پرې كېدله
2- صنعت (هنر) :
كه څه هم د تېمورشاه په وخت كې كورنيو شخړو او عسكري فعاليتونو د صنعت د انكشاف او پرمختګ زمينه له منځه وړې وه ، مګر سره له دې هم نفيسه ضايع او مامولي صنعت تر ډېره حده پورې د ډاډ وړ و
نفيسه صنايع : د تېمور شاه په زمانه كې نفيسه صنعت د پادشاه په شخصي مينه او د اميرانو په پاملرنه ښه وړاندې تګ كړى و، مګردا ، چې د هغه وخت تاريخي ماڼۍ او عمرانات له منځه تللى دي؛ نو ځكه په دې برخه كې زموږ معلومات لږ دي(2) لكه څنګه ، چې ښايې هغه شان په دې باره كې لازم مواد په لاس كې نشته ، چې وړاندې يې كړو البته دا جوته ده ، چې په هره تاريخي دروه كې صنايع د هغه وخت په شرايطو پورې اړه لري ، كه سړى د احمدشاه بابا او تېمورشاه د دورې لاسي صنايع او صنعتي چارې وويني دا به ترې جوته شي ، چې دا هنر په هغه زمانه كې ډېر پر مخ تللى و
معمولى هنر: د تېمور شاه د پادشاهۍ دوران كې معمولي هنر او صنعت لكه خطاطي ، نقاشي، مهندسي ، خټګري ، تركاڼي، حجاري، پښګري او ځينې نور كارونه كېدل په دې هكله د هغو هنرونو لنډه څېړنه كوو، كوم ، چې نن ورځ هم د خلكو سترګو ته درېږي :
خطاطي او نقاشي : د دې هنر او صنعت ښې نمونې او نښې
د زيارتونو او ماڼيو پرمخ ، چې په هغه زمانه كې يې ورباندې كار كړى و، لاس ته راځي كه ، چېرې د هغه وخت نقاشۍ او خطاطۍ ته وكتل شي دا ترې په ډاګه جوتيږي ، چې دا هنرونه په هغه وخت كې ډېر زړه وړونكى او پرمختللي وو هغه خلك ، چې په دې غوره صنعت او هنر باندې لګيا وو د خپلې زمانې او وخت د ټولنيز ژوند لوړ مقام يې نيولى و
مهندسي او خټګري : كه د هغه وخت قبرونو ، ګونبزو (ګنبدو) او نورو تاريخي اثارو ته وكتل شي؛ نو له هغې نه دا ښكاري ، چې په هغه زمانه كې د مهندسۍ او خټګرۍ هنر او صنعت ښه وړاندې او مخكې و كه ددې هنر پوخوالي ته ښه په غور وليدل شي دا ترې جوتېږي ، چې د مهندسۍ هيڅ ډول عيب او زيان په هغو كې نه ليدل كيږي ، په دې برخه كې به يوازې او يوازې دا ووايو، چې د هرې زمانې او دورې د خټګرۍ (معمارۍ) سيستم له بلې نه توپير لري ، چې دا د خټګرو او مهندسينو نقص نه ګڼل كيږي (1) بلكى د خپل وخت او زمانې د خلكو د غوښتنې او پوهې په پرمختيا پورې اړه پيدا كوي او څنګه ، چې زمانه او خلك يې غواړي هغه شان ده پرمخ درومي
حكاكي او زرګري : د تېمورشاه د سلطنت په دوره كې ددغه هنر او صنعت جوتې نښې او نمونې د هغه وخت د سكو ، مسكوكاتو او مهرونو د ليدلو نه په ښه شان سره معلوميږي او سړى ويلى شي ، چې په حقيقت كې د هغې ورځې د حكاكۍ صنعت د نن ورځې له زانګو ګرافۍ سره هيڅ توپير نه لري
دا ځكه ، چې د يوه مهر كيندل او د مهر په نيمايي قطر باندې د نستعليق د خط چپه ليكل خورا ګران او سخت كار و ، چې په هغه زمانه كې ترسره كېده كه سړى ددې هنر او صنعت ښكلي والي ته ځير شي؛ نو به ووايي ، چې دا دروند كار په هغه وخت كې په ښه شان سره پرمخ تللى و ددې صنعت او هنر كمال په دې كې و ، چې د مهر د كيندلو سره سره د مهر پرمخ د ټكيو
د اړخونو سره د پاڼو او ګلانو رسم او انځور هم ترسره كېده او خورا ښكلي او ښايسته بڼه يې درلودله
د تيمورشاه د حكومت په زمانه كې د زرګرۍ صنعت ډېر په زړه پورې كار و زرګرانو هر ډول ښكلي شيان په ډېر ښه شان سره جوړول، له دې پرته د تيمورشاه په دوران كې پښګرۍ، وسله جوړول ، كالي ګنډل ، د دباغۍ او مسګرۍ صنعت
د وخت د اړتياوو د پوره كېدو په غرض منځ ته راغلى وو او ډېر ښه وړاندې تګ يې موندلى و ، كه ، چېرې د خپل وخت اړتياوو ته ځير شو؛ نو به دا راته معلومه شي ، چې نن ورځ هم
د هغو نمونې موږ ته را پاتې دي د تيمورشاه د وخت د مشهورو څو تنو نقاشانو نومونه دادي :
د تيمورشاه د دورې نامتو او غوره نقاش محمدهاشم نوميده دى په اصل كې د لاهور اوسيدونكى و دې پياوړي او تكړه نقاش سربيره پر خپلو ډېرو ښو ښو نقاشيو او هنرونو ، چې زيات شهرت او نوم يې درلود، د تېمورشاه د ماندينې ګوهرشاد بيګم يو په زړه پورې انځور كښلى و ، چې د ډېر ښايست له مخې د ډېر قدر وړ و
د تيمورشاه په وخت كې نامتو ډبر كيندونكى اقا باباى اصفهاني و ، چې د ډبرو او تيږو كيندنو په كار كې يې لوى لاس درلود، او د خپل لياقت په اثر يې د استاذۍ لقب ګټلى و ده په هغه زمانه كې د ډېرو لويو او لوړو كسانو د مړتونونو (قبرونو) شناختې (تبۍ) او كتيبې په ښكلي او ښايسته بڼه سره جوړولې له دې دا څرګنډيږي ، چې اعليحضرت احمدشاه بابا او تېمورشاه دواړو د نيول شويو ملكونو له هنرمندانو او نامتو كسانو نه ، چې په هنر كې يې لاس درلود د خپل هېواد دپاره په دې كار كې ښه ګټه اخيستې وه (1)
3- تجارت :
كه د تېمورشاه د دورې د تجارت او سوداګرۍ ته كتنه وشي؛ نو به دا راڅرګنده شي ، چې تجارت دده په زمانه كې ښه وړاندې تګ كړى وْ وايي، چې خپله پادشاه تجارت ته د خلكو پاملرنه اړولې وه ده د لويو لارو د ساتنې دپاره تاڼه داران درولي وو ، په دې لارو د قافلو د تلو او راتولو له دركه ډېره ګټه تر لاسه كېده ددې محصول د لاس ته را وړلو نه وروسته به دا پيسې
د دولت خزانې ته تحويليدلې د تېمورشاه په زمانه كې د هيواد ډېر وګړي په راز راز سوداګرۍ او تجارت باندې بوخت وو
د تجارت د وړو او راوړو په نتيجه كې خلك اّباد او تجارت په زړه پورې وړاندې تګ كړى و د هند او ايران مالونه د افغانستان په لويو ښارونو كې ددې هېواد د مالونو سره معاوضه او بد لېدل دې حال او بڼې د تجارانو كارونه پياوړي كړي و تجارانو به ښه ګټه كوله او تجارت د ښارونو په دننه او باندې كې ښه پرمختګ كړى و(1)

OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more