تيمور شاه او برخوردار خان

دا ميړنى افغان پښتون د هغو خانانو په ډله كې و كوم چې ، د تيمور شاه د سلطنت او په تخت باندې د كيناستونه د مخه د شهزاده سليمان په ملاتړ د وزير شاولي خان سره ولاړ وو برخوردار خان د لوى احمد شاه بابا په زمانه كې د لښكر په تنظيم او ترتيب ګومارل شوى و او دده له غوره ملګرو څخه ګڼل كېده، كله ، چې د احمد شاه بابا له مرګ نه څه موده وروسته تيمور شاه په تخت باندې كيناست ؛ نو د هغه مخالفين په تېره شاولي خان او دده ملاتړ ملګري ، چي په خپل هدف او مقصد كې بريالي نه شول ، ډېر خواشيني شول ، بر خوردار خان له هغه وخت څخه له تيمور شاه نه ډارېده او تل وېره ورسره مله وه دى پوهېده ، چې تيمور شاه په هر رنګ او وجه سره ، چې كيږي ماله منځه وړي او دى د تيمور شاه كړوته متوجه وو او غوښته يې ، چې په مناسب وخت كې هغه ته د ځان د عفوې په برخه كې څه عرض وړاندې كړي دا، ځكه دى په دې هم پوه و، چې تيمور شاه د نرم زړه څښتن دى كله يې ، چې چاته د زړه سوي او ترحم كولو مخ ور واوړي ؛ نو بې له درنګ څخه يې پخوانۍ رخې له زړه څخه ووزي او سړى بخښي برخوردار خان يوه ورځ د ځان د خلاصون د پاره داسې چاره او تدبير وسنجولو (1) ، چې تيمور شاه له حده زيات ورباندې مهربانه شو او د هغه تېر كړه يې هېر او خورا لورېينه يې پرې وكړه ، په دې كار او تدبير سره د تيمور شاه په نږدې ملاتړ ملګرو كې حساب شو.

OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more