توضیح اصطلاح تروئیکا:

تروئیکا در اصل یک کلمه ای روسی است، اما در حوزه سیاست، در زبان های مختلف از آن کار گرفته می شود، که، معنی یک گادی را می دهد که توسط سه عدد اسب کشیده می شود، و به معنی یک کمیته سه عضوی می باشد و در بین مصطلحات و یا کلمات سیاسی به معنای مذاکرات سه جانبه، نشست سه جانبه و یا ائتلاف سه جانبه و یا تصمیمات سه جانبه را نیز ارایه می دارد.

قسمی که نوشته شد، اصطلاح "تروئیکا" به معنی گادی سه اسپه می باشد ولی در اصطلاح سیاسی به معنای مذاکرات سه جانبه، نشست سه جانبه و یا ائتلاف سه جانبه و یا تصمیمات سه جانبه که از سوی سه شخص یا جناح سیاسی، و یا هم از سوی سه دولت اتخاذ می شود، اطلاق می گردد. این اصطلاح به تروای فرانسوی که به معنای سه میباشد نیز تقرب دارد ولی در اصل یک کلمه ای روسی است.

شرایط تحمیل‌ شده بر افغانستان عزیز ما که با حمله ای مسلحانه و توسعه طلبی آنزمان شوری سابق در داخل افغانستان آغاز یافت امروز به گونه‌ ای است که افغانستان عزیز ما را امروز به نوعی به میدان زور آزمایی جنگسالاران، مفسدین اداری و جنایتکاران بدهکار تبدیل کرده اند.

بدون شک که ایالات متحده ای امریکا نیز در به قدرت رسانیدن جنگسالاران، مفسدین اداری و جنایتکاران بدهکار همچو نور، محقق و دوستم مسول شناخته می شود! آیا ایالات متحده ای امریکا در مقابله با توسعه طلبی های شوری و بلخصوص در مقابله با تهاجم مسلحانه ای شوری در افغانستان از ۱۹۷۹م. به بعد افرادی کمسواد و و ابسته ای چون عطا محمد نور را نیز به نام و نان نرسانید؟ واضعیست که رسانید!

آیا ایالات متحده ای امریکا بعد از درهم پاشی شوری متهاجم افغانستان جنگزده را به دست همین گونه افرادی نیمچه بی سواد و نیمچه مجاهد همچو عطا نور و همقطارانش رها نکرد؟ واضعیست که کرد!

آیا اعضای همین حزب جمعیت با شورای نظارش و همین محمد محقق با همقطارانش از ۱۹۹۲م. به بعد در ارتباط تنگاتنگ با ایران و روسیه نبودند و نیستند؟
واضعیست که نودند و هستند؟

آیا در اخیر ۲۰۰۱م. همین اعضای همین حزب جمعیت با شورای نظارش و همین محمد محقق با همقطارانش و همچنان همین دوستم، بدون در نظرداشت کدام معیار علمی به کحمک امریکا و ملل متحد، به حیث افراد و گروپ های تثبیت شده در اداره ای نوبنیاد افغانستان نسب نشدند؟
واضعیست که شدند؟

پس فعلاٌ نیزایالات متحده امریکا و همچنان ملل متحد مسولیت جلوگیری تخریبات "تروئیکای" نور، محقق و نیز دوستم بر عهده دارند، تا آنکه "تروئیکای" نور، محقق و نیز دوستم که در اصل، به اثر طراحی های محیلانه و ماهرانه ای ایران - روسیه راه اندازی شده است، تخربتات بیشتری را در افغانستان مسبب نگردد!

---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما