ایران و روسیه که دولت و نظام افغانستان را یک پروژه ای امریکایی می پندارند، در پی تضعیف و تخریب دولت و نظام نیم بند افغانستان بر آمده اند و با پلان ها و پروگرام های محیلانه، ماهرانه و مخرب در پی تضعیف و تخریب دولت و نظام نیم بند افغانستان طرح ریزی های متواتری دارند!

بدون شک که آشوبگری های نور و محقق بخشی از پروژه ای تخریبی ایران-روسیه می باشد که پلان دارند جنرال دوستم را نیز در یک گادی سه اسپه ای ایرانی - روسی سوار نمایند که با هدف اصلی آن، که، عبارت ازدیاد نفوذ بیشتر ایران - روسیه در داخل افغانستان میباشد، تحت پوشش های به نام های به اصطلاح "عدالت خواهی" و "مردمسالاری"، آهسته آهسته ستون های علایق ایران - روسیه را در داخل افغانستان طرح ریزی دارند!

بدون شک که مردمسالاری واقعی و عدالت اجتماعی واقعی در افغانستان عزیز ما خواست همه مردم افغانستان میباشد، مگر سوال اصلی در این است که عطامحمد نور و محمد محقق چه ربطی به مردمسالاری واقعی و عدالت اجتماعی واقعی در افغانستان دارند؟

یگانه ارتباطی که عطامحمد نور و محمد محقق، به حیث دو جنگسالاری که در پانزده سال اخیر خودشانرا، از طُرق راه های غیر قانونی به میلیونران فساد اداری نیز تبدیل نموده اند، این می باشد که موجودیت همچو افراد در دولت افغانستان پروسه ای صلح، آمدن امنیت و ثبات و همچنان مردمسالاری واقعی و عدالت اجتماعی واقعی را، مصدوم می گرداند!

نور و محقق به اشاره و امر ایران - روسیه می خواهند از وضعیت فعلی جنرال عبدالرشید دوستم نیز استفاده ای ابزاری نمایند!

عطامحمد نور در ضمن اظهارات محیلانه اش می گوید: "ما بدون کدام قید و شرطی حضور معاون اول رئیس جمهور را در افغانستان و وظیفۀ اصلی وی خواهانیم".

سوال در اینجا این است، که، زمانی که عطامحمد نور محیلانه می گوید: "ما بدون کدام قید و شرطی حضور معاون اول رئیس جمهور را در افغانستان و وظیفۀ اصلی وی خواهانیم"، در قدم اول باید به وی گفت، که، آقای نور که یک مفسد اداری و یک جنگ سالاری مزدوری بیش نیست، اولاٌ باید آقای نور حساب و کتاب دقیق پول های را که در پانزده سال گذشته در داخل افغانستان فقیر و جنگزده به دست آورده است، به مردم افغانستان ارایه نماید، بعد در صورت حصول شفافیت در این موضوع آقای نور حق آنرا پیدا می کند که در رابطه ای افغانستان، در رابطه مشکلات مردم افغانستان، در رابطه عدالت در افغانستان، در رابطه ای مردمسالاری در افغانستان اظهار نظر نماید. در غیر صورت به فرموده ای شاعر:

"از باطل حرف حق کی باور دارد؟"

افغانهای آگاه و صادق به این نکته پی برده اند، که، باید هر چه زود تر از آشوبگری های نور و محقق که این آشوبگری ها بخشی از پروژه ای تخریبی ایران-روسیه می باشد، در قدم اول، افشا گری ها و همچنان جلو گیری مردمی به عمل آید!
---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما