هر گاه ایالات متحده امریکا خواهان جلوگیری از تکرار تجربه ای اشتباه ویتنام باشد، باید در قدم اول از سطحی نگری هایش در بخش افغانستان و افغانها جلوگیری جدی نماید!

از آن جایی که افغانها خواهان صلح، ثبات و ترقی اند، پس طرح جنگ و طرح های زور آوری در مقابل افغانها به دور از یک خردگرایی و عقلانیت عام پسند می باشد.

خوشبختانه افغانستان امروز یک ریس جمهور علمگرا و صادقی دارد که فهم، درک، توانایی و همچنان استعداد آنرا دارد تا در افغانستان صلح آفرینی نماید، مگر ایالات متحده امریکا نیز باید گام های اساسی، فعالانه، متین و استواری برای آمدن صلح در افغانستان بگذارد.

از نگاه خردگرایی چه عیبی خواهد داشت که ایلات متحده امریکا که شانزده سال قبل جنگ را با طالبان آشکارا آغاز نمودند، امروز صلح با طالبان را نیز آشکارا آغاز نمایند؟

این کار هیچ عیبی ندارد، زیرا همین طوری که جنگ آفرینی را بعضی ها یک هنر می تراشند، صلح آفرینی نیز یک هنر است. هرچند صلح آفرینی نظر به فلسفه ای افغانی ما، یک هنر به مراتب والاتری محسوب می گردد، که برای بشریت مثمر تر پنداشته می شود.

راه حل مشکلات در افغانستان تشدید جنگ نیست، زیرا تشدید جنگ در افغانستان به طولانی شدن جنگی می انجامد ، که در آن جنگ به اصطلاح افغانی ما، "سگ صاحب خودش را گم می کند"، و چنین جنگ های در طول تاریخ خساراتی عظیمی از خود بجا گذاشته است!

با این حال و با موجودیت حالت و وضعیت فعلی در افغانستان ومنطقه مذاکره وصالحه تنها و یا بهترین راه حل محسوب می گردد.

چیزی که طالبان را در راه مذاکره و مصالحه با دولت افغانستان تشویق خواهد کرد و آنها را به راه صلح دعوت کرد، در قدم اول احترام متقابل و همچنان یک معذرت خواهی جدی می باشد، که می تواند راه های مذاکره و مصالحه را باز نماید!

از نگاه خردگرایی چه عیبی خواهد داشت که ایلات متحده امریکا که شانزده سال قبل جنگ را با طالبان آشکارا آغاز نمود، امروز صلح با طالبان را نیز آشکارا در قدم اول با موجودیت احترام متقابل و همچنان با یک معذرت خواهی جدی و قلبی آغاز نماید؟

چنین سیاستی به جای اینکه توسط افرادی محدودی از بخش سیاست خارجی که به اردوی امریکا مشوره می دهند، پیش برود، باید از سوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا روی دست گرفته شود، زیرا در غیر این صورت سیاست نظامی گری سیاست مصالحه را در مخاطره قرار می دهد!

بدون شک که پس از معذرت خواهی ایالات متحده امریکا، طالبان نیز باید راه مذاکره و مصالحه را پیش گرفته و از "یک شنگ یاغی گری های شان" جداٌ دست بکشند و در راه امنیت، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه با دیگر افغانها همگام و همدست شوند! زیرا قسمی که همه میدانند افغانها بعد از چهل سال جنگ های ویرانگر دیگر حوصله و خواست و تحمل افغان کُشی و قتل و قتال را ندارند و به صلح برابری و برادری نیاز دارند!

به فضل خداوند متعال همینطور که ما یک ریس جمهور علمگرا و صادقی داریم که در راه صلح و ثبات کشور، در راه ترقی و تعالی کشور از صبح وقت تا به خفتن صادقانه کار و فعالیت می نمایند، ایالات متحده امریکا نیز یک تاجر موفقی را در راس دارد که هنر معاملات را میداند، پس بهتر آن خواهد بود تا لطفاٌ جایگاه صلح در افغانستان را در سیاست جدید واشنگتن با همه آب و تابش متمرکز گرداند!

یعنی: ایالات متحده امریکا باید بلاخره از سطحی نگری هایش در افغانستان بکاهد!

-------------------------------------------------
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما