د زمان سره که ځان دې برابر کړې
لا اوس هم ناوخته نه دی چې سفر کړې
لویه لوبه دې نن بیا وطن کې پیل ده
اوس يي وخت دی چې ځان بچ له دې خطر کړې
څو چې خپله ځانته لاره پیدا نه کړې
په ناشنا لارو به هر وختې ټکر کړې
په جګړو کې کې دې یوازې خپل سر مات کړ
خوشې لاپې د مغل او سکندر کړې
د اعمار فکر دې نه ګرځي په سر کې
خو فکرونه تل د جنګ او د سنګر کړې
چې پخپله د بدلون هڅه کې نه يي
عبث تمه دې له خدای او پیغمبر کړې
نن پاخه مړزان نه راځي اسمان نه
لا اوس هم زړو قصو باندې باور کړې
غیبی لاس به دې هیڅ مرستې ته رانشي
تر ابده انتظار که د قدر کړې
د مذهب افراط کې پرېوتې ګړنګ ته
زاړه دود دې تر مذهبه لابدتر کړې
د عربو په وراسته فرهنګ میینه
ځان به کله خلاص د دې فرهنګ له شر کړې
د لارنس او ګوډ ملا پسې روانه
له تاریخه به ځان کله باخبر کړې
که د پیر او د حضرت تاریخ وسپړې
دوی څو وارې نابودۍ ته برابر کړې
څه پوهېږې د ملا په پردۍ ژبه
ناخبره مسخرو ته يي غومبر کړې
خپله درومي پنجابي په پښو کې رغړې
بیا ګیله اسلام اباد او له لاهور کړې
د مفسد او لنډه غر پر چرګۍ ناسته
ته په کوم دلیل ملاتړ د لنډه غر کړې
شتمني دې پخپل کور کې بېنظیر ده
خو ټول عمر عادتونه د سوالګر کړې
ګاونډیان دې ټول د ګټې په لار درومي
کاشکې ته هم ځان په ګټه برابر کړې
«مرادزی» درته د ژوند لارې درښايي
ته په ژوند کې هدېرې باندې نظر کړې
د ۲۰۲۴ کال د جون لومړۍ
سرلوڅ مرادزی