تروریزم یهودی و آمریکایی، از تورات و انجیل تحریف شده، نشئت می کند !

عبدالخالق صارم
........................................................
قسمت دوم

در ادامه گذشته:

- حقوق اسیران وزنان در تورات و انجیل تحریف شده.

درین جاخواهم گفت که کتاب های تحریف شده و تروریستی تورات و انجیل، در باره اسیران و زنان چی موقف دارد و پیروان خود را به چی سفارش می کند، بعد خواهیم دانست که باند اشغالگر صهیونیستی، چرا اسیران مردم غزه را تا دم مرگ، شکنجه می کند.

و همچنین خواهیم دانست که انگیزه ای این همه تعذیب و شکنجه و کشتار زندانیان مسلمان در زندان ها، یا بهتر است که بگویم در ( محاکم تفتیش عقائد ) گوانتانامو، بگرام، أبوغریب، پلچرخی و در زندان های اسرائیل در فلسطین اشغالی و ... از کجا نشئت می نموده است.

تورات چنین می گوید:

خدا برای موسی گفت : از مدیانی ها، انتقام بگیر...

بعد از آن موسی برای مردم گفت :

همه شما مردان، برای جنگ با مدیانی ها و انتقام گیری برای خدای تان، از آنها، آماده شوید.

پس با مدیانی ها جنگیدند و همه مردان را کشتند، وهمچنین این پنج ملک ( أوى، راقم، صور، حور و رابع ) را نیز کشتند، همچنانکه بلعم بن باعور را نیز با شمشیر کشتند.

و زنان مدیانی و کودکان شان را اسیر نمودند، و همه حیوانات، مواشی و املاک شان را به غنیمت گرفتند، و همه شهر ها، خانه ها و قلعه های شان را به آتش کشیدند.

هنگامیکه برگشتند، موسی و العازار و دیگر فرمان دهان بنی اسرائیل به بیرون خیمه برای استقبال شان بر آمدند.

موسی خشمگین شد و گفت :

همه کودکان مذکر و همه زنان شوهر دار را، بکشید و دختران باکره را برای خود نگهدارید.

تورات، سفر العدد 31 : 1

نمی دانم که یهودی ها، زنان شوهر دار را از دختران باکره چگونه تشخیص می دادند ؟

نمونه های از این قتل عام زنان و کودکان و به آتش کشیدن شهر ها را که تورات تحریف شده سفارش نموده است، ما و شما در این روز ها در غزه مشاهده می کنیم.

بلی!

این است حقوق بشر در نزد تروریزم یهودی و آمریکایی و این است همان حقوق زنان که شب و روز بخاطر آن، مسلمانان را وعظ و نصیحت می کنند.

بعد این ها می آیند و اسلام را به وحشت و خشونت در قبال زنان متهم می کنند.

- جنگ روانی علیه بشر، در تورات و انجیل تحریف شده.

وحشتناک ترین اشکال جنایت، جنگ روانی است، خصوصا هنگامیکه این جنگ روانی در ارتباط به عزت، آبرو و خانواده انسان باشد.

اما کتاب های تروریستی تورات و انجیل، بسیار با خون سردی به این نوع از جنگ روانی فرمان می دهد!

ببینید! تورات چی می گوید :

در برابر چشمان شان، کودکان شان ریزه ریزه گردد و به زنان شان تجاوز صورت گیرد و باز خانه های شان غارت گردد.

سفر إشعيا 13 : 16

این است همان رحمت و مهربانی که پیروان یهودیت و مسیحیت تحریف شده ادعای آن را دارند.

در طول دو دهه اشغال کشور توسط صلیبیزم و صهیونیزم بین المللی، همیشه دیده شد که ملیشه های صلیبی، هزاران خانه مسلمان را در ولایات مختلف کشور از طرف شب چاپه زدند و بعد از شکستن دروازه با میل تفنگ و لگد و آله های قاتله و جارحه، و مطابق با روحیه صلیبی شان، بدون اجازه وارد خانه شدند و بعد از بستن چشمان باشندگان خانه، با مترجمین مزدور خود، همه چیز را دریدند و شکستند و دزدی نمودند.

و یا با انداختن چند تن بمب و آتش بالای خانه های مردم، خانه ها را همراه با باشندگان آن باخاک یکسان نموده و یک گورستان بزرگ دسته جمعی تشکیل دادند و نامش را هم گذاشتند: مبارزه با تروریزم، مساوات میان زن مرد، حمایت از حقوق کودکان، حفظ دستاورد های دموکراسی و...

عین همان جنایات که هفتاد سال می شود، تروریزم یهودی علیه مسلمانان فلسطین، مرتکب می گردند.

- متوحش ساختن جهان بشری.

پولس یهودی که مؤسس دین امروزی مسیحیت است، این چنین بشریت را به وحشت انداخته و جهان را تبدیل به کانون ترس و بیم و دلهرگی می سازد!

پولس می گوید :

أ- خدای ما آتشی است که می خورد !

نامه های پولس برای عبرانی ها 12 : 29.

ب - ای خدای مصیبت و نکبت، ای خدا، ای خدای مصیبت و نکبت.

تورات، سفرالمزامیر 94 : 1.

- انجیل تحریف شده، عیسی علیه السلام را، سفیر جنگ معرفی می کند.

مسیح گفت : فکر نکنید که من برای صلح در زمین آمده ام، من برای صلح نه بلکه با شمشیر آمده ام.

انجیل متی 10 : 34 .

- انجیل تحریف شده، عیسی علیه السلام را، آتش افروز معرفی می کند.

مسیح گفت: من آمده ام تا در زمین آتش بیفگنم.

انجیل لوقا، اصحاح 12 : 49.

این است صلح، بشر دوستی، ترقی و پیشرفت که این تروریزم صلیبی برای بشریت می خواهد (جنگ و و یران نمودن و به آتش کشیدن ).

اگر تورات و انجیل تحریف شده، خدای جعلی و پیامبر تقلبی شان را این چنین تروریست معرفی می کند، حال پیروان چگونه خواهد بود.

طوریکه می گویند :

هرگاه بزرگ قوم، طبله نوازد، رعیت حتما رقص می کند.