تروریزم یهودی و آمریکایی، از تورات و انجیل تحریف شده، نشئت می کند !

عبدالخالق صارم
........................................................
قسمت اول :

هنگاميکه در گذشته متوجه بمباران های رژیم یهودی صهیونیستی و جنایاتی از سوختن و کشتن و دریدن و ویران نمودن که علیه مسلمانان فلسطین انجام می دادند و همچنین اعمال تروريستى، قتل هاى دسته جمعى، نسل کشی، چپاول و غارت گرى، جنایات سازمان یافته، دخالت در امور داخلى همه کشور هاى جهان و...که توسط آمريکای شرارت پیشه، صورت می گيرفت، می شدم.

حتی در همین تاریخ معاصر و در خلال سال‌های گذشته و در زیر کابوس شعار های حقوق بشر و حقوق زنان و حقوق کودکان، دیده شد که سربازان صلیبی وحشی ارمنی، جنین را از بطن زنان مسلمان ترکی بیرون کشیده و با افتخار بلند نموده و به همدیگر نشان می دادند و در همین لحظه و در آن سوتر، سرباز وحشی دیگر ارمنی، دیده می شد که در رقابت با این سرباز وحشی، قلب زن مسلمان ترکی دیگر را از سینه بیرون کشیده و با افتخار بلند می نمود، عین همان جنایات بلکه متوحش تر از آن را امروز تفنگ بدستان کودک کش و سادیزم یهودی صهیونیستی علیه مسلمانان غزه، تمرین می کنند.

و حتی دیدیم که مليشه هاى صليبى آمريکائى در عراق، افغانستان و... اعضاى تعدادى از شهداء ما را قطع نموده، بطور يادگارى نزد خود نگاه می داشتند و در کلکسیون خاطرات خود ثبت می نمودند تا به عنوان يک تحفه گرانبها، طبق منطق بشر ستيز یهودی آمريکايى، به پيشگاه پاپ و حاخام ها، تقديم کنند، و اکنون که به این جنایات سازمان یافته و قتل دسته جمعی کودکان و زنان و کهن سالان و ویرانی خانه ها و شهر ها و بیمارستان ها و...که در این روز ها، رژیم کودک کش صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه انجام می دهند، می بینم، نخست در من اين شک را پيدا نمود که شايد این همه اعمال تروريستى، دهشتگردى، قتل و قتال، ويرانى و... از تورات و انجیل نشئت می کند و یهود و آمریکایی ها را دین شان به این همه جنایت و وحشی گری امر می کند و هنگاميکه دقت بیشتر نمودم، دیدم که این خونخواران وحشی، حتی فرهنگ آفت زده ای دارند که در آن، انسانیت نیز به تاراج رفته است و هویت تروریستی یهودی آمریکایی و ماهیت آدم کش این جانوران جنون زده یی چاقو بدست، چنان جامعه ای را به بار آورده است که همه اقشار آن، از خرد و کلان، همه از صحنه های کشتن و سوختن و دریدن و غارت نمودن، لذت می برند.

حتی طبیعت متوحش و فکر و اندیشه درنده خویی این سفاکان خونخوار به حدی خطرناک است که فلم های که در آن، صحنه های کشتن و سوختن و دریدن و ویران نمودن و پاره نمودن شکم و صحنه های سر بری، به شکل واقعی و حقیقی آن به نمایش گذاشته شود، پر فروش ترین فلم ها در اسرائیل و آمریکا می باشد !

اکنون اين شک من ديگر به يقين تبديل گرديده است و درک کردم که طبيعت، ماهيت و متون تحریف شده ای تورات و انجیل، اسرائیل و آمریکا را به این فساد پیشه گی و انجام اعمال تروریستی و آدم کشی و کودک کشی امر می کند.

و این فاجعه بشری، وحشیگری و نسل کشی را که در این روز ها، تروریزم یهودی آمریکایی، علیه مسلمانان غزه، مرتکب می گردند، من را وا داشت تا سری به تورات و انجیل تحریف شده بزنم و تعدادی از نصوص و متون تروریستی را ازین دو منبع وحشت و دهشت، استخراج نموده و در اختیار جوانان قرار دهم تا همه درک کنیم که اسرائیل و آمریکا که جهان بشری را تبدیل به دریای خون و خرمن آتش نموده اند، دین تحریف شده شان، آن ها را به این جنایات امر می کند.

بعد این تروریست های بین المللی می آیند و مسلمانان را تروریست می نامند و قرآن کریم این کتاب نجات بخش را، به آتش می کشند:

به این متون کتاب های مقدس یهود و نصاری دقت کنید که چی می گویند !

1- و شهر های این ملت هارا که رب، خدایت ، برایت می دهد، هیچ کسی را در آن زنده نگذار.

تورات، سفر التثنية 20 : 16 .

2- اکنون هر کودک مذکر و هر زن شوهر دار را بکشید و دختران باکره را برای خود نگهدارید.

تورات، سفر العدد 31: 17-18.

3- چشمان تان به کسی رحم نکند و کسی را عفو نکنید، پیر، جوان، دختر باکره، کودکان و زنان همه را بکشید.

سفر حزقيال 9: 6.

4- خدایت می گوید : کودکان شان باید در برابر چشمان شان، ریزه ریزه گردند و خانه های شان چپاول شود و به زنان شان تجاوز صورت گیرد.

سفر إشعياء 13 : 16.

5- خدایت می گوید : باشندگان شهر سامره باید مجازات گردند، با ضربه های شمشیر هر طرف بیفتند و کودکان شان ریزه ریزه گردند و شکم زنان حامله شان دریده شود.

سفر هوشع 13 : 16 .

6- همه باشندگان شهر از مرد و زن، پیر و جوان حتی گاو و گوسفند و الاغ، همه از زیر تیغ شمشیر بگذرند و شهر با همه آنچه در آن است، آتش زده شود، و طلا و نقره و ظرف های مسی و آهنی در خزانه خدا قرار گیرد.

سفر يشوع 6 : 24 .

7- یشوع همه آن شهر ها را با شاهان شان گرفتار نمود و همه را با ضربه شمشیر نابود کرد.

سفر يشوع11: 12- 10 .

8- اکنون برو و شهر ها را بزن، و همه را بکش و هیچ کسی را عفو نکن، مرد، زن، کودک، کودک شیر خوار، حتی گاو، گوسفند، شتر و الاغ همه را با تیغ شمشیر بکش.

سفر صموئيل اول 15: 11.

9- هر کی شمشیر ندارد، باید جامه خود را بفروشد و برای جنگ شمشیر بخرد.

انجیل لوقا 22: 37

10- مسیح گفت : فکر نکنید که من برای صلح در زمین آمده ام، من برای صلح نه بلکه با شمشیر آمده ام .

انجیل متی 10 : 34 .

11- مسیح گفت: دشمنان من که پادشاهی من را نمی خواهند، آنها را بیاورید و همه را در برابر چشمان من، ذبح کنید.

انجیل لوقا 19 : 27 .

همه این جنایات را که متون فوق به آن امر می کند، سربازان وحشی صلیبی در خلال جنگ های صلیبی علیه امت اسلامی، و استعمار گران بریتانیایی در جهان اسلام و تروریزم غربی و آمریکایی در جهان اسلام، خصوصا بعد از سقوط کابل و بغداد و در این روز ها رژیم اشغالگر یهودی علیه مسلمانان فلسطین در غزه، مرتکب شدند و دارند می شوند.
ادامه دارد