مقدمه:
محتوا ی کاربرد شبکه های اجتماعی در افغانستان چگونه باید استفاده میشد. قدرت نظامی ٫ قدرت توجه وقدرت روانی معیار عملکرد تکنالوژی معلوماتی٫ چگونه تسلط برای افغانستان بکار بردند چرا تلویزیون ملی٫ فسبوک وتویتر حکومت مزدور و القابی محض ناکام بود؟ وزارت مخابرات درکل چه مسئولیتی داشت ؟ امنیت ملی حمد الله باید نرم افزار شبکه های معلو ماتی میدانست . امیرزی سنگین ومعصومه خاوری وزیران اسبق مخا براتبرای ملت چه پیغامی دارند و از کدام سافت ویر؟ بلی ٫در طول تاريخ همه انسان‌ها براي رسيدن به كمال در جستجوي دانش و معرفت بوده اند ولی درچند دهه اخیر تکنالوژی در همه زمينه‌هاي علمي٫تحقیقاتی و بخصوص معرفتي تغییراتی چشمگیری را به وجود آورده است كه سبب رفاه و شكوفايي زندگي انسان در بخش‌هاي گوناگون گردید. پس از انقلاب صنعتی در اروپا تنها پدیده که توانست در رشد همه‌جانبه زندگی اجتماعی (در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) خیلی نقش بازی کننده و روند خدمات عامه را سرعت بخشید همین تکنالوژی معلوماتی است.
تکنالوژي و نقش آن در توانمندی زندگی اجتماعی کشور:
تکنالوژي بنام نه بلکه بعنوان یکی از بارز ترین ابزار اساسی در توسعه وانکشاف ، اداره وتشکیلات٫ تعلیم وتربیه٫ وحتی تحقیقات برجسته علمی نقش مهمی را در رشد زندگی اجتماعی ومترقی داشته و دارد، زندگی اجتماعی بر مبنای نیاز اجتماعی ساخته شده است. اگر ما به بُعد زندگی اجتماعی انسان‌ها یک حرکت مطالعاتی عمیق داشته باشیم درمی‌یابیم که اجتماع، متشکل از افراد است و این افراد یک الگوی از قراردادهای اجتماعی را در عرصه فرهنگ، سیاست و رفتارهای اجتماعی باهم منعقد وانسجام می‌کنند در سایه همین فرهنگ است که بافت‌های اجتماعی گوناگون شکل می‌گیرد این بافت‌های اجتماعی است که جامعه را شکل می‌دهد و قلمرو، رفتار و کنش اجتماعی را ترسیم می‌کند.
حال اگرنگاهی بیاندازیم بر نقش تکنالوژی در رشد زندگی اجتماعی انسان‌ها؛ اگرما گذشته زندگی اجتماعی انسان‌ها را به گونه مختصر مطالعه نمایم، درمی‌یابیم که این زندگی از ابتدایی‌ترین شکل آن یعنی از زمان مغاره‌نیشینی و یا به تعبیر برخی ازفلاسفه اولیه تا این حال دست خوش تغییر و دگرگونی‌های زیادی شده است، ولی اساسی‌ترین تغییر در زندگی اجتماعی پس از انقلاب صنعتی، با به وجود آمدن تکنالوژي است، همزمان با پیشرفت تکنالوژی زندگی اجتماعی هم دگرگون شد؛ یعنی خواست‌ها، نیازها، آرزوها، رفتارها، کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی دچار تغییر و دیگردستی قرار گرفت. کم کم با گذشت زمان، تکنالوژی تمامی سطوح زندگی بشر را تحت پوشش خود قرار داد.تکنا لوژی معلوماتی رنگهای سرخ وسبزکلیپ های مسخره امیز یوتیوبی نیست ونه محتویات غیر اخلاقی .
مصداق این ادعا را می‌توان به گونه ملموس در سطوح مختلف زندگی بشر بخصوص سقوط رژیم حکومت اشرف غنی٫ فرهنگ بیگانه ناتو، سیاست مذبذب وفرسوده، اقتصاد هوسی واماتور و مدیریت سازمانی گلم جمی به وضوح مشاهده کرد، در عرصه فرهنگی فعالیت رسانه‌یی افغانها دارودسته هادر قالب رادیو، تلویزیون، صفحات مجازی چون: ویب‌سایت، فیسبوک، انستاگرام، تویتر و ده‌ها صفحه مجازی دیگر را به عنوان ابزارهای تبادل معلومات و اطلاعات صریحا نتوانستند ان قسمیکه طالبان از رسانه ها استفاده استخباراتی کردند مخصوصا در بخش انتشار و آگاهی از فرهنگ‌ بحران در مناطق مختلف جامعه بشری ما می‌توان مثال زد که نقش فزاینده در رشد سطح فرهنگ زندگی اجتماعی در کنار سایر فعالیت‌ها به وجود آورده است. درست است اگر در عرصه فعالیت‌های اقتصادی نگاه اندازیم چه در تجارت، بانکداری، مالیات و فعالیت‌های اقتصادی، تکنالوژی با سیستم‌ها و فناوری‌های جدید، خدمات آنلاین تجارتی، حواله‌جات، خدمات آنلاین بانک‌داری و ده‌ها براوزر|سرورهای | حسابداری در بانک‌ها و فعالیت‌های تجارتی نشان می‌دهد که نقش تکنالوژی خیلی برجسته و موثر بوده است.ولی متاسفانه درسطح استخباراتی حکومت هیچ گونه پشتوانه اکونت فالو ور و امثال ان نداشت بنابران حکومت در مذاکرات دوحه تحت تاثیر حکومت نامعلو م امارت اسلامی قرار گرفت که هنوز درکابل مسلط نشده بود.
اگر در عرصه سیاست و مدیریت سازمانی (چه این سازمان دولت باشد یا نهادهای غیردولتی) نقش تکنالوژی را مطالعه نماییم می‌بینیم که از اهمیت خاص برخوردار است. مثلا: حکومت در برنامه‌های اجرایی خویش از تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی به منظور عرضه خدمات بهتر بسیار کند و نمایشی بود و به موقع به شهروندان، سرعت عرضه خدمات، کاهش فساد اداری، نظارت، ارزیابی، کنترول و پاسخگویی شفاف به مردم از تکنالوژی معلوماتی در بخش‌های مختلف نتوانستند عرضه خوبی داشته باشد هکذا: حاضری الکترونکی، تذکره‌های برقی، ارتباط با والیان از طریق ویدیو کنفرانس‌ها، ثبت دیتابیس اسنادهای اداری در تمام سطوح، دیجیتل‌سازی ادارات تنظیم سیستم‌های مالی مخصوصا پرداخت معاشات کارمندان حکومتی، جمع آوری عواید دولت... و ده‌ها موارد دیگر استفاده بسیار ابتدایی نمود نه مسلکی واگاهی موثر درسطح بلند تر وپیشرفته.حتی دربرخی از سفارتخانه ها.
امروز کشور ما مي¬تواند با مطالعه و بررسي پيشرفت کشورهاي صنعتي و تازه صنعتي شده به نقش مهم تکنالوژي در توسعه به پيشرفت و ترقی آن‌ها پي ببرد ولی نه بنام و اماتورانه. مطالعه تجربيات اين کشورها، اين امر را اثبات مي‌کند که کشور ما مي¬تواند با فراگيري و انتقال گسترده تکنالوژي‌هاي عصری و مناسب، بهره‌وري خود را افزايش داده و از طرفي، هزينه‌هاي خود را در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي کاهش دهد و در نتيجه روند توسعه کشور را تسريع بخشد. به عنوان مثال کشور ما مي¬تواند از تجربيات کشورهايي منطقوی مانند کورياي جنوبي، تايوان، مالیزيا، ودر غرب برازيل و مکزيک استفاده نمايد و با واردات تکنالوژي خارجي مناسب و با مديريت صحيح مسلکی آن، شاهد تاثيرگذاري مثبت آن در توسعه کشور باشد.
اما يکي از نکات مهم و کليدي که بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد توجه به دو عوامل داخلي و خارجي کشور ما است. منظور از عوامل داخلي اراده ملي و عزم شفاف داخلي کشور براي پيشرفت و توسعه است و منظور از عامل خارجي، وجود سرمايه گذاري مستقيم خارجي و افزايش آن در کشور مي‌باشد که اين عامل مي¬تواند روند ورود تکنالوژي در کشور را افزايش داده و تاثیرات مستقیم در زندگی اجتماعی مردم خواهد گذاشت.
درنتیجه:
در نهایت آنچه تا این حال پیرامون نقش تکنالوژی در رشد همه‌جانبه زندگی اجتماعی بررسی و مطالعه نمودیم ودر استخبارات درمی‌یابیم که تکنالوژي شبیه روح زنده در درون کالبد است که با حرکت و سرعت در کار می‌تواند تغییر و دگرگونی را به وجود آورد؛ مانند گریختن غنی ودارودسته اش چنانچه می‌دانیم زندگی اجتماعی، خواستگاه اجتماعی و انتظارات اجتماعی همه وهمه، پس از روی کار آمدن ابزارهای تکنالوژي عصری دست خوش تغییر شد و لذا نقش آن را نمی‌تواند در توسعه زندگی اجتماعی و رشد همه‌جانبه زندگی اجتماعی نادیده گرفت.