محکمه یی در نیویورک، می گوید ممکن است آقای ترامپ در پرونده مربوط به پرداخت حق‌السکوت به یک هنرپیشه فیلم‌های پورن رسما متهم گردد و همچنین اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در پی آنچه تأخیر در گزارش خروج نیروهای خارجی به رهبری این کشور در اگست سال 2021 از افغانستان خوانده می‌شود، احضاریه آنتونی بلینکن وزیر توطئه های بیرون مرزی آمریکا را صادر کرده‌اند.
و در آن طرف تر، می بینیم که چین می خواهد مزدوران تذکره یی آمریکا، مانند عربستان را به خود جذب نموده و آمریکا را از منطقه کوچ دهد.

اگرچی من سال ها پیش، پیش بینی نموده بودم که آمریکا به زودی تجزئه خواهد شد، و اکنون به مقامات آمریکایی پیشنهاد می کنم تا با همکاری همدیگر این مشکلات و بحران پیش آمده را، دموکراسی گونه حل نمایند و بهترین راه حل دموکراسی گونه می تواند چنین باشد:

1- ترامب باید جنگجویان مسلح خود را وظیفه دهد تا با سلاح های خفیفه و ثقیله، قصر سفید را در محاصره بگیرند و از نزدیک شدن جوبایدن جلوگیری نمایند و درصورت نزدیک شدت بایدن، او و افراد مسلح اش را زیر رگبار گلوله های راکت، قرار دهند.

2- جوبایدن باید با ملیشه های خود و بعد از یک جنگ خونین با ملیشه های ترامب، کنگره و پنتاگون را اشغال نماید.

3- همه ایالات مختلفه آمریکا اعلان استقلال نموده و دیگر اوامر حکومت مرکزی را نپذیرند.

4- مارک اسپر، وزیر دفاع که دو سال پیش، خلع شده بود، هواپیما های جنگی خود را پرواز داده و قصر سفید را به شدت بمباران نماید.

5- ایالت های آمریکا که اعلان استقلال نمودند باید عاجل بانک نوت های مختلف و متفاوت از همدیگر را چاپ و در بازار عرضه نمایند و این بانک نوت ها باید نام خاص خود و تصویر رئیس جمهور جدید همان ایالت را، داشته باشد.

6- ایالت های پنسیلوانیا، مریلند، ویرجینیا، اوهایو، نیویورک و نیوجرسی و... در تعیین مرز های شان باید باهم، درگیر شده و ملیشه های شان بر یکدیگر حمله کنند، همچنانکه مقر این ایالت ها و اطراف آن را به شدت بمباران نمایند.

7- تقسیم قدرت در ایالت ها برای احزاب باید به اندازه محبوبیت این احزاب در میان مردم باشد و هر حزب برای تثبیت محبوبیت اش در میان مردم، می تواند از دزدی های شبانه خانه ها، ترور های پنهانی، افگندن بمب دستی از بلند منزل ها بالای جاده های پرازدحام، استفاده نموده و بعد مسئولیت را به دوش همدیگر بیندازند.

8- همه احزاب باید ملیشه های جنگی مسلح، داشته باشند.

9- این ملیشه ها باید از راه چور و چپاول نمودن فروشگاه ها، خود را اکمال نمایند و می توانند از طرف شب، جریان برق را قطع نموده و با استفاده از تاریکی شب، شهر ها را غارت نمایند، طوریکه در سونامی های بحری آمریکا، این غارت گری شهر ها را انجام داده اند و تجربه کافی دارند.

البته آدم ربایی و کودک ربایی را نیز فراموش نکنند.

10-پیروان مذاهب کاتولیک، ارتودکس، پروتستانت، انجیلی ها، بنیادگرایان و... همه باید مسلح گردیده و کلیساهای همدیگر را چپاول نموده و بعد به راکت ببندند.

11- کشیش های کلیساهای آمریکا باید ازین فرصت پیش آمده استفاده نموده و هریک شان کوشش نماید تا انجیل تألیف کرده خودش را بر مردم بقبولاند!

12- ترامب باید خلیل زاد را وظیفه دهد، تا طبق تجربه هایش در افغانستان، موتر جو بایدن را ماین کاری نموده و انفجار دهد.

13- جوبایدن، نیز همراه با افراد مسلح خود می تواند در زیر موتر اعضای بلند رتبه حزب جمهوریخواه، از ماین چسپکی، استفاده نماید.

14- کشور مکزیک از فرصت پیش آمده استفاده نموده و بالای آمریکا حمله نموده و ایالت های کالیفرنیا و تگزاس، را اشغال نماید و بخاطر جلوگیری از حمله احتمالی، شهر های واشنگتن و نیویورک را باید به شدت بمباران نماید.

15- چونکه لهجه انگلیسی هر ایالت آمریکا از یکدیگر تفاوت دارند، هر ایالت باید ازین فرصت استفاده نموده و لهجه خود را باید بالای همه مردم آمریکا تحمیل نماید و در راه رسیدن به این هدف ملی شان، باید از بمب و راکت و گلوله نیز استفاده نمایند.

16-هر ایالت آمریکا باید کسانی را که با لهجه محلی شان صحبت نمی کند، از منطقه خود کوچ اجباری دهند.

17- اعضای حزب جمهوریخواه و حزب دموکرات، هر جا که با همدیگر بر خوردند، باید همدیگر را فورا و بی رحمانه قتل عام نمایند و می توانند یک گلوله راکت را بالای یک نفر شلیک کنند و کوشش کنند تا آخرین فرد، همدیگر را بکشند.

18- ترامپ با توزیع پول های که از دوران کوشتین کج، ذخیره نموده است، والی بعضی ایالات را اغوا نموده و در آن ایالات فورا انتخابات برگذار نماید و برای خریدن آراء مردم می تواند صندوق ها را با دولار تعبیه نموده و به بهانه اینکه این صندوق ها، جسد های سربازان آمریکایی هستند که از افغانستان مواصلت ورزیده و در سرد خانه ها نگهداری می گردید و اکنون برای فامیل های شان تسلیم داده می شود، به ایالات که انتخابات برگذار می شود، انتقال داده و توزیع نماید و در صورت بروز تشنج به ملیشه های خود وظیفه دهد که بر مراکز رأی دهی حمله نموده و با قتل عام نمودن هر آنچه که حرکت دارد و می جنبد، صندوق ها را به نفع ترامپ، تعبیه نمایند.

ودر صورت تطبیق طرح های فوق، آمریکا به دموکراسی واقعی دست یافته و شاهد ترقی و پیشرفت می گردد و زنان نیز به حقوق خود دست می یابند و قانون محو خشونت علیه زنان و علیه کودکان تطبیق می گردد و فعالان جامعه مدنی نیز می توانند آزادانه فعالیت نمایند.