آن زن هایی که در جاده ها و رسانه ها و در پرده تلویزیون استخباراتی افغانستان انترنشنال، سر و صدا می کنند که کار و آزادی می خواهیم، کی ها هستند؟ 

عبدالخالق صارم
........................................................ 

در ادامه گذشته

- غرب شرارت پیشه و فمینیزم زن ستیز، هنوز زنان را من حیث انسان به رسمیت نمی شناسند.

شعار های را که غربیان، غرب زدگان و فمینیزم زن ستیز، در باره حقوق زن سر می دهند، مانند مساوات میان زن و مرد، محو خشونت علیه زنان، دفاع از حقوق زنان، خود کفایی زنان، انکشاف مهارت های زنان، رشد استعداد های زنان و... همه و همه توطئه و دسیسه علیه زنان است واین های که این شعار ها را بخاطر حقوق زنان نوحه سرایی می کنند، هنوز زن را من حیث انسان به رسمیت نشناخته اند.

ببینید در آغاز هر سال میلادی چنین اعلان می کنند:

موتر سال۲۰۲۲
یخچال سال ۲۰۲۲
جاروب برقی سال ۲۰۲۲
و در ضمن دختر سال ۲۰۲۲
و بعد مبایل سال ۲۰۲۲
و ...

و هر سال زیباترین سگ سال را با زیباترین زن سال، نیز اعلان می کنند، و در کنار آرایشگاه زنانه، آرایشگاه سگ ها را نیز ایجاد نموده اند و گاهی زنان و سگ ها را در یک آریشگاه، آرایش می کنند،  واین خود بیانگر اینست که این جنایتکاران هنوز زن را من حیث انسان به رسمیت نشناختند.

- حقوق که صهیونیزم و فمینیزم زن ستیز برای زنان می خواهند، در واقع دسیسه و توطئه علیه اسلام است.

صهیونیزم و فمینیزم با راه اندازی پروژه ای فمینیستی، همه ای شعار های را که بخاطر حقوق زنان و محو خشونت علیه زنان و مساوات میان زن ومرد و...نشخوار می کنند، هدف آن ها توطئه علیه اسلام است، از جمله این حقوق یکی هم برگذاری مسابقه زیبایی میان زنان است.

چونکه فمینیست های زن ستیز، از زنان فقط جسم و تن و زیبابی شان را می خواهند، هرسال مسابقه زیبایی میان زنان برگذار می کنند تا ملکه زیبایی سال را انتخاب کنند و این برگذاری مسابقه زیبایی که توسط صلیبیزم و صهیونیزم پایه گذاری گردید، هدف اولین و آخرین آنها زنان مسلمان بود تا آنها را از خانه بیرون رانده و به این مسابقه بکشند.

بیایید باهم سری به تاریخ بزنیم و از نخستین زن مسلمان که به این مسابقه کشیده شد، صحبت کنیم که بعد از مسابقه توطئه گران صهیونیست علیه زنان مسلمان، چگونه ابراز سرور وخوشحالی نمودند.
 
در سال 1932 م و بعد از سقوط خلافت اسلامی و زیر نظر روزنامه جمهوریت که طرفدار کمال آتاتورک بود، اولین کنسرت زنانه و مسابقه زیبایی میان زنان، در ترکیه برگذار گردید، دختر 20 ساله و مسلمان ترکی، به نام کریمان خالص، در این مسابقه پیروز اعلان گردید، و در همان سال مسابقه بزرگ (ملکه زیبایی جهان) در بلجیک برگذار گردید و کریمان خالص که عنوان ملکه زیبایی ترکیه را بدست آورده بود، درحالی به عنوان نماینده ترکیه در آن مسابقه دعوت گردید که دختران ۲۸ کشور دیگر نیز در آن اشتراک نموده بودند.

پس از این که دختران شرکت کننده یکی پس از دیگری، زیبایی، جذابیت و گوشت بدن خود را با لباس های نیمه برهنه برای مردان و داوران و دوربین ها و مطبوعات غربی به نمایش گذاشتند، لحظه اعلام اسم ملکه زیبایی پیروز در این مسابقه، فرا رسید.

همه نگاه ها به کمیته داوران بود، در این لحظه رئیس کمیته داوران از روی چوکی بلند شد و میکروفون را برداشت و سخنانی گفت که در تاریخ عداوت، دشمنی، کینه توزی و توطئه گری صلیبیزم و صهیونیزم علیه امت اسلامی ثبت گردیده است، او گفت:

آقایان محترم، اعضای کمیته، شما زیبارویان!

مسابقه تمام شد و ما بزودی نام ملکه زیبایی را، اعلام خواهیم کرد، اما قبل از اعلام، اجازه دهید چند نکته را برایتان بیان کنیم.

آقایان!

امروز برای ما بیش از یک مسابقه ارزش داشت، امروز روز پیروزی ما بود، امروز ما پیروزی مسیحیان را در مجموع و پیروزی اروپا را به طور خاص، جشن می گیریم.

امروز حکومت اسلامی که۱۴۰۰ سال برجهان و بشریت حکومت می کرد، به دست مسیحیان اروپا به پایان رسید، انصاف حکم می کند نقش و تلاش یهودیان و روس ها را نیز در این زمینه فراموش نکنیم، اگرچه پیروزی بنام صلیبی ها و مسیحیان ثبت شد.

در گذشته آن دختری که سرش را از خانه بیرون نمی آورد مگر اینکه  سرش را با روسری می پوشاند، امروز همان دختر برهنه در برابر ما می ایستد (منظور وی اشتراک کننده ترکی، کریمان خالص است) این خود یک پیروزی برای ماست.

سلطان سلیمان قانونی که در امور جهان دخالت می کرد و حتی رقص دختران مسیحی را در فرانسه نیز ممنوع اعلان کرده بود، امروز، نواسه خودش، بدن خود را در مقابل ما به نمایش گذاشته و تلاش می کند تا توجه و تحسین ما را به خود جلب کند!

اگر چه کریمان خالص، امروز عنوان ملکه زیبایی جهان را به دست آورد، اما ما به مناسبت پیروزی بزرگ مسیحیت، جام های پر از خمرخود را، بالا می بریم!

            ادامه دارد