آن زن هایی که در جاده ها و رسانه ها و در پرده تلویزیون استخباراتی افغانستان انترنشنال، سر و صدا می کنند که کار و آزادی می خواهیم، کی ها هستند؟

عبدالخالق صارم
........................................................
قسمت هشتم

در ادامه گذشته

- محکوم نمودن قوامت مردان.

فمینیست های زن ستیز چونکه با هر قانون که به نفع زنان وضع گردد، مخالفت می کنند، در اطراف این آیت{الرجال قوامون على النساء...}که از زنان تقدیر و تشریف و بزرگداشت نموده است، گرد و غبار را پراکنده نموده و آن را به دروغ، توهین به زنان قلمداد نموده و در پی تخریب روابط میان زن وشوهر، هدف قرار دادن خصوصیات و ویژگی های زنانه و مردانه، ترویج فرهنگ بیگانه، فروپاشی خانواده، به جان هم انداختن زن و مرد، تخریب امنیت خانوادگی زنان و... برامده اند تا بافت خانواده که یک امت واحد تشکیل می دهد را از هم بگسلند.

در حالیکه آیت {الرجال قوامون على النساء...} را، توهین به زنان نه، بلکه باید این آیت را،  آیت تقدیر، تشریف و بزرگداشت از زنان در قرآن نامید، زیرا در این آیت، خداوند بی همتا، نگفته است که (الرجال قائمون علی النساء) بلکه گفته است{الرجال قوامون على النساء...}و در میان این دو عبارت( قائمون و قوامون) تفاوت عملکردی عمیقی وجود دارد، و(قائم) فقط معنی استمراریت و ثبات را افاده می کند، اما ( قوام) صیغه مبالغه بوده و هدف از سپردن وظیفه قوامت به مردان، اسباب تکلیف مردان به قوامت، توضیح موقف مردان در برابر زنان،  و همچنین عالی ترین سطح این قوامت بر زنان را نیز، در خود جای داده است که خلاصه این قوامت را می توان چنین خلاصه نمود:

-دفاع از حقوق زنان.

-حمایت زنان از اذیت و آزار.

-کسب و کار وزحمت و تولید بخاطر تأمین نفقه زن.

-سرپرستی از امور مربوط به زن.

- در نظر گرفتن حالات عاطفی و روانی زن.

تا در مقابل زن بتواند وظیفه مادری خود را با آرامش خاطر انجام داده و ریشه این مادری را در تمام جنبه های روح وروان زندگی گسترش دهد.

پس آیت {الرجال قوامون على النساء...}برای مردان امتیازی نداده بلکه مسئولیت بزرگ و امانت ثقیل ومهمی را بردوش مردان گذاشته است و در مقابل از زنان، تقدیر و تشریف و بزرگداشت نموده است.

بلی!

این یکی دیگر از نیرنگ بازی های زنان فمینیست است که همیشه قوامت مرد را به خشونت مردان گره می زنند، در حالیکه خشونت بر زنان در بیرون از چارچوب ازدواج بیشتر واقع می شود، طور مثال در جوامع سکولار که به قوامت مرد، هرگز باور ندارند، و خواهان مساوات و برابری میان زن و مرد هستند، بیشترین موارد خشونت علیه زنان را دارا می باشند، این در حالیست که اکثر قصه های خشونت علیه زنان در جوامع اسلامی که نقل مجلس فمینیست ها می باشد، همه دروغ و جعلی و تقلبی می باشد.

- فمینیست ها می گویند زنان باید کار کنند.

اینکه مرد خدمت زن را می کند و برای زن نفقه، خانه، لباس و ... تهیه می کند، فمینیست ها این خدمت گذاری مرد به زن را نمی پذیرند و می گویند ‏زنان خود شان، باید کار کنند، و باید در زیر دود کارخانه ها و چرخه ماشین ها، کار کنند و زحمت بکشند، در داخل قطار و هواپیما ها مزدوری مردان را بکنند، در تانک تیل ها، باید تیل فروشی کنند و در پرده تلویزیون، شامپو و کریم دندان وقوطی صابون و قوطی غذای سگ ها را تعریف کنند و مشتری جلب نمایند و بعد نامش را می  گذارند دفاع از حقوق زنان و خود کفایی زنان !

و حتی می گویند که زنان باید به خدمت سربازی سوق داده شوند و دوشا دوش سربازان اردو، خدمت کنند و نامش را شایستگی زنان در توانایی و ابتکار، می گذارند، در حالیکه کار نمودن زنان در بیرون خانه به این معنی است که زنان با عرق پیشانی و آبله دست خود نان پیدا کنند و توظیف نمودن زنان در اردو، توطئه غرب شرارت پیشه است که می خواهد با سرنوشت جوانان اردو و سرنوشت نسل آینده ما بازی کند.

            ادامه دارد