آه
زه اوس آسمان ته ولاړم
څنګه می زړه غواړي
چې بیرته راشم
لاره می بنده ده
لاره تیاره ده
اوس کولای نه شم
خو تاسو کولای شئ
چی لار
خلاصه کړئ
او خپل کارونه
سم کړئ
داسی به نور ونه شي
لا هم ډير وخت شه
تودیدو لپاره
ځان په دنیا احساس
کړئ
ممکن هیڅ شی
به ګټه نه کړی
د وتو لپاره
خو بیا هم
ځان وګورئ
د دې دنیا ښیښه کی
***
آخ
څومره یوازې یم
او خدای می ګوري
اوس منتظر یم
چی بیا څه به کیږي
آیا رښتیا
هر هغه څه به وشي
چی می زوړ پلار ویلې
ما به خندلې
خو اوس وخت تیر شوی
افسوس هم ګټه نکړي
پای
سمیع الله خالد سهاک
مونتری، کالیفورنیا
د اکتوبر ۲۹، ۲۰۲۱