دراین روز ها، مردم امارات بعد از تقدیم نمودن یک مقدار قابل ذکری از حمد و ثناء و ستایش و نیایش برای امیر های خود، برای جشن تأسيس اسرائیل با این کثرت و وفرت، تبریک و تهنئت می گویند که حتی من در شک افتیدم که صهیونیزم اماراتی ها است یا اسرائیلی ها؟

این در حالیست که کودکان و جوانان اسرائیل مصروف تعلیمات نظامی و رزمی هستند تا عرب و عجم همه را سلاخی کنند و در مقابل اماراتی ها بدون تقصیر و کوتاهی، مصروف فرستادن پیام های تبریکی و کارت های تهنئت برای اسرائیل هستند!

حتی تعداد شان به این نیز اکتفاء ننموده، حتی بیرق اسرائیل را پس منظر فیسبوک خود انتخاب نمودند .

ازین حالت خیلی تعجب نمودم، و ناگاه بیادم آمد که هیچ جای تعجب نیست، زیرا که امارات و اسراییل هردو برادران رضاعی همدیگر هستند .

نظر به دلائل ذیل :

1- حاكما امارات در گذشته به نام ساحل دزدان مشهور بودند، طوریکه یهودیان پیش از إشغال فلسطین به نام زمین دزدان مشهور بودند.

2-اسرائیل را بریتانیا پس از ترک فلسطین تأسیس نمود و امارات را نیز همین بریتانیا پس از ترک خلیج تأسيس نمود .

3- امارات و اسرائیل هر دو، در حمایت آمریکا قرار دارند با این تفاوت که آمریکا برای امارات سلاح را می فروشد و برای اسرائیل رایگان می دهد .

4- هیچ مسلمان و هیچ شهروند کشور های عربی نمی توانند بدون ویزا به امارات سفر نمایند، اما شهروندان امارات و اسرائیل در کشور های همدیگر بدون ویزا سفر نموده می توانند، و طبق اعلان تلویزیون بی بی سی عربی چهارشنبه شب به تاریخ 14 عقرب 99 در برنامه ( العالم هذا المساء ) امارات اعلان نموده است که شهروندان اسرائیل می توانند بدون ویزا به امارات سفر نمایند .

5- هردو کشور به همدیگر واردات و صادرات دارند، طور مثال :

- بنا بر اعتراف انجمن تولیدکنندگان رژیم صهیونیستی، پیش از شکل گیری توافق عادی سازی میان امارات و اسرائیل، حدود ۲۰۰ شرکت اسرائیلی ضمن انجام فعالیت‌های تجاری به امارات صادرات داشتند.

- پایگاه صهیونسیتی کلکلیست، می گوید که روابط اقتصادی گسترده‌ای بین امارات و اسرائیل برقرار است.

- روزنامه صهیونیستی (جروزالم پست) گزارش می دهد که شرکت سرمایه گذاری ملی(اپکس)امارات،توافقنامه‌ تجاری راهبردی را با گروه (ترا) اسرائیل، امضا کرده است.

- همچنین توافقنامه‌های دوجانبه در زمینه سرمایه‌گذاری، سیاحت، پروازهای مستقیم، امنیت، مخابرات، فناوری، انرژی، خدمات صحی، فرهنگی، محیط زیست، ایجاد سفارتخانه و سایر بخش های دیگر، امضا گردیده است .

- کشور امارات، شرکت‌های اسرائیلی را برای شرکت در نمایشگاه (اکسپو 2020 دبی) نیز دعوت نموده بود .

و باید دانست که اکثر معاملات تجاری بین امارات و رژیم صهیونیستی از طریق شرکت‌های تابع طرف سوم که در آمریکا فعالیت می‌کنند، صورت می‌گیرد، مانند شرکت استخباراتی G42 کا با Cia روابط تنگاتنگ دارد .

6- دولت امارات در ماه اکتبر سال 2018 به ورزشکاران اسرائیلی اجازه داد تا با بیرق ‌های اسرائیل در مسابقات قهرمانی جودو که نوعی از آمادگی رزمی و جنگی، است در ابوظبی اشتراک نمایند و بعد از پیروزی یک جودوکار اسرائیلی در مسابقات نهائی قهرمانی در امارات، در 28 اکتبر سال 2018، برای اولین بار سرود ملی اسرائیل در ابوظبی امارات، نواخته شد.

7- بعد از عادی سازی روابط میان امارات و اسرائیل، رژیم صهیونیستی از عادی سازی کامل روابط دیپلماتیک( طبعا استخباراتی ) دو جانبه خبر داد.

8- اعضای خانواده حکومتی در امارات، همه در کلوپ های روتاري، لاینز و Enrual ماسونیزم که در حقیقت بازوی پنهان صهیونیزم هستند، عضویت دارند .

9- شرکت G42 امارات، یک شرکت استخباراتی و یکی از سهم داران ToTok است، و برنامه توتوک، متعلق به شرکت جاسوسی سایبری دارک ماتر، مستقر در امارات است، که در آن کارمندان سابق آژانس استخبارات صهیونیستی و پرسنل اطلاعات اردوی اسرائیل، کار می کنند.

و اپلیکیشن مکالمات کتبی و ویدیویی توتوک، که خود یک ابزار جاسوسی است، نوشته ها، اطلاعات، ردیابی هر مکالمه، گشت و گذار، مناسبات، وعده‌ها، صدا و عکس های مسلمانانی را که این اپلیکیشن را در تلفون‌های خود نصب کرده و از آن استفاده می کنند، دزدی نموده و در اختیار شبکه های جاسوسی صهیونیزم و صلیبیزم، قرار می دهد.

و باید دانست که امنیت میدان های هوایی افغانستان نیز برای همین شرکت G42 اماراتی اسرائیلی، سپرده شده است .

10- دفتر مرکزی، شرکت بدنام بلک واتر که در حقیقت ملیشه های تفنگ دار صهیونیزم بین المللی هستند، توسط آمریکا، از بغداد به امارات منتقل گردیده است و در امارات یک ارتش سری را از حرفوی ترین و مسلکی ترین، مسلمان کش های بین المللی تشکیل داده اند که این مسلمان کش های حرفه وی توسط شرکت استخباراتی G42 و از طریق خطوط هوایی امارات، در جهان اسلام و در میان مسلمانان پخش می گردند .

11- همچنین شرکت G42 امارات با شرکت رافائل و شرکت صنایع هوافضای اسرائیل، که هردو مربوط وزارت جنگ اسرائیل هستند، قرارداد همکاری استخباراتی، امضاء نموده است.

پس این همه پیام های تبریکی و کارت های تهنئت امارات برای اسرائیل، قابل تعجب نیست .