د جهاد او د فساد تر منځ فرق څه دی؟
کوم دلیل باندې جهاد تر فساد ښه دی
ما چې دواړه څلویښت کاله پرتله کړل
جهاد دویم نوم د فساد دی بل څه نه دی
+++
فساد څه دی، د جیبونو لوټول دي
معنویت د یو ملت ټول خرڅول دی
په جهاد کې بیا جګړه ده مقدسه
په جګړه کې بیا سرونو پرېکول دي
+++
د جهاد ختم او پایله په فساد شي
فساد هله مکمل شي چې جهاد شي
بې فساده جهاد چیري چا لېدلی
دواړه ځکه یو له بله سره یاد شي
+++
جهاد څه دی جنګ جګړه ده دښمني ده
د ولسو تر منځ نفاق دی تربګني ده
غنیمت دی، د پردو د مال ولجه ده
په مارکيټ کې د ناموس سوداګري ده (۱)
یادونه:
د اتیایمې لسیزې په مهال، په لاهور او اسلام اباد کې پر عربانو د افغاني لوڼو خرڅلاو ته اشاره ده.
مرادزی