د وینځو وینځه، له تورو توره
څه دې لېدلي، پنجاب له شکوره
په ډيورند کرښه، پاس کې پنجاب ته
غچ دې ټول واخیست، له خپله وروره
+++
نوم دې پنجاب کې، که حکمتیاردی
وطن کې نوم دې، بیا راکټیار دی
هرڅه دې خرڅ کړل، په پنجابیانو
لقب دې ځکه، کباړ لوټمار دی
+++
خلک اګا دي، چې تیزاب پاش يی
په کور دننه، یو لوی بدماش يي
حرفه دې جنګ دی، وژل تروړل دي
د شرمښانو، پړانګ له قماش يی
+++
د خره سپرلۍ نه، راځه راکوز شه
اورمېږ دې مات شه، مات دې اوربوز شه
حالات بدل دي، وخت دی په بله
په خبر پوه شه، پو په رموز شه
مرادزی