اودولا اودو، رئیس نام نهاد شورای عالی مصالحه ملی رسما درباره این لیست ابراز نظر نکرده ولی یک منبع نزدیک به این بغاوتگر به بی‌بی‌سی گفته است که از نظر آنها این فهرست عجولانه ای ارگ فراگیر نیست و بر سر ترکیب آن نیز ملاحظاتی ومشاهداتی وجود دارد. به گفته این مبنع قرار است رئیس بی کفایت فیشنی وخیله شورای عالی مصالحه ملی بزودی موقف رسمی خود رامکررا اعلام کند ولی مشکل اساسی درکجا است:.
• عدم اگاهی واهلیت کار
• القاب مکرر، متناوب ونمایشی
• بیروکراسی ، سازش ، فساد واختناق سیاسی داخلی حکومت
حامدکرزی، رئیس جمهوری پیشین هم ،با استفاده از این لقب کهن که نامش در راس رهبران خورد ،پاو وچارک کم سیاسی و جهادی عضو این شورا آمده است، در واکنش به این لیست دراول خوش بود وازتشکیلات حکومتی پیش گویی میکرد اما بعداز چند ساعت گفته که عضویتش را در شورای عالی مصالحه ملی نمی پذیرد. او در صفحه فیسبوک خود نوشته که در راستای صلح تمام تلاش خود را خواهد کرد تا این هدف ملی تحقق یابد اما فراموش کرده که در دو دوره گذشه این تحقق درکجا بود ، ولی در هیج ساختار حکومتی شرکت نخواهد کرد معنی اش اینست که هنوز هم اشتهای مقام در حکومت را دارد ..
حزب جمعیت اسلامی افغانستان که افغانستان را به تباهی کشانید هنوزهم با نشر اعلامیه ای گیله دارد و می گوید، در مورد درج نام صلاح الدین ربانی وزیر خارجه اسبق و رهبر این حزب در فهرست شورای عالی مصالحه با رهبری و ریاست این حزب مشورت نشده و جمعیت اسلامی در آن اشتراک نخواهد کرد..
شماری از نمایندگان نامعلوم وبی خبراقوام و بنیادهای شوفی واماتور جامعه مدنی هم ساختار ۴۶ عضوی این شورا را ناقص و غیر منصفانه خوانده‌اند و مدعی هستند که حضور چهره‌های درگیر درتنش‌های سیاسی افغانستان، نمی‌تواند رهکاری برای صلح باشد ما وقتیکه درمقابل هر نام لقبي را مشاهده می کنم بهمان نحو توقوع لیاقت واهلیت نیز برده میشود این چهره در کجاست واصلا کی هستند که طی چهارده معلوم نشد.
لیست زنان برجسته عضو شورا نیز به مشاهده میرسد معنی اینکه زنان افه هم هستند در شورا؟
نمایندگان برخی از اقلیت‌های قومی و گروهی مانند اقوام ایماق و کوچی‌ها نیز با ارسال نامه‌هائی به رسانه‌ها از عدم حضور شان در این فهرست شکایت کرده‌اند.
در فرمان آقای غنی آمده که شورای عالی مصالحه ملی تا یک هفته پس از اعلان اعضای رهبری و اعضای شورا مکلف‌اند تا نمایندگان منتخب علمای دینی، شوراهای ولایتی، بخش خصوصی، رسانه‌ها، شورای صلح پیشین و نهادهای سیاسی و اجتماعی را برای مجمع عمومی ترتیب و نهایی سازند.
سوال اساسی درینجا است که حکومت چه مشکلی دارد باوجود پشتیبانی ۴۵ کشور جهان ، دالر هنگفت، تشکیلات وکش وفش کابینه سرپرستان فاسد ونا اهل ،استخبارات وجاسوسان متعدد، قشون عسکری وتوپ وتیاره ازامادگی یک لیست اعضای چند شخص مناسب و واجد شرایط عاجز ند؟ نورالحق علومی یک پرچمی مشهور در لیست نماینده ءفوق العاده ریس جمهور بنظر میرسد.
په ریباران څه ونه شول
لکړه راکړه چې په خپله پسې ځمه