دشیخ شهاب الدین سهروردی( رح) څخه چا پوښتنه وکړه چې د صبر او استقامت حقیقت څه شی دی ؟ هغه وفر مایل چې د صبر
مظاهر لاندې ډول دی :
الف- دخېټې په پالنه اوپرورش کې دوهم نوم یې قناعت دی
ب- دجنسیت په جذبې او کمزوری اخلاق کې چې دوم نوم یې عفت دی
ت- په جنګ کې صبرچې بل نوم يې شجاعت دی
ث- په غصه او قهر کې چې بل نوم يې حلم دی
ج- په مصایبو کې تحمل چې بل نوم یې استقلال دی
ح- په اشتعال کې حوصله چې بل نوم یې عفوه ده

کمکی اختر مو مبارک شه! د یوه متحد ،سوکاله او تل باتې سولې به هیله .