ما افغانها آداب معاشرت را، به معنی آداب زندگانی اجتماعی با در نظرداشت اصول و قوانین یک اجتماع به کار می بریم.

خواست اکثریت مطلق افغانها مراعت نمودن آداب معاشرت در جامعه ای افغانی ما می باشد! زیرا عدالت اجتماعی ما نیز در آداب معاشرت افغانی ما داخل میباشد.

البته مراعت نمودن آداب معاشرت در جامعه ای افغانی ما نه تنها وظیفه طالبان میباشد، بلکه وظیفه فرد فرد ما میباشد، بلخصوص وظیفه مفسدین اداری پانزده سال اخیر افغانستان میباشد، که باید بلاخره آنها نیز به صلح، آداب معاشرت و سلوک نیک افغانی رو بیاورند!

طالبان باید بلاخره خود را آماده ای مذاکرات صلح بین الافغانی بسازند. آنها باید برای افغانها بصورت دقیق توضیح نمایند که چه می خواهند؟ برای رفاه و آرامش یک مملکت سی میلیونی کدام خدمات مثمری را انجام داده میتوانند؟ در کدام ساحات رفاه ملی افغانها، کدام خدمات را به چه شیوه ای انجام داده میتوانند؟

نخبه گان سیاسی و علمای طالبان کی ها اند و توانایی های ذهنی شان در ساحات رفاه عامه و خدمت به سی میلیون افغان چه است؟

دولت افغانستان و بلخصوص ریس جمهور افغانستان جناب داکتر اشرف غنی، شخصیت صادق، عالم و دانشمندی که از صبح تا به خفتن در راه رفاه و عدالت اجتماعی وقت شانرا صرف می فرمایند، باید لطفاً زمینه ای مذاکرات صلح بین الافغانی را با طالبان آماده فرمایند!

جناب حامد کرزی و جمله افغانهای صلح خواه و خیر اندیش که در آمدن رفاه برای مردم افغانستان علاقه مند هستند، باید پروسه ای صلح بین الافغانی را با ایثار و فدا کاری و بدون در نظر داشت های شخصی، به پیش برند!

کسانی که در داخل و خارج افغانستان در پروسه ای صلح بین الافغانی سنگ اندازی های ماهرانه و محیلانه می نمایند، نخست با دقت تمام شناسایی، و بعداً از پروسه ای صلح و قضایای افغانستان به دور رانده شوند!

طالبان با وجود همه جراحت های جسمی و ذهنی چهل ساله، باید عاقلانه و مدبرانه رو به مذاکرات مستقیم صلح بین الافغانی رو بیاورند!

نظر به حکم فلسفه ای افغانی ما، نظر به حکم کلتور و فرهنگ افغانی ما، نظر به اصل فلسفه ای افغانی ما، نظر به اصل کلتور و فرهنگ افغانی ما، انسان ها از راه مذاکرات صادقانه و مخلصانه مشکلات شان را حل می توانند!

پس کیستند، و یا کی ها اند آنانی که این حکم و اصل انسانی ما را نمی پذیرند؟

کشُت و کشُتار چند افغان فقیر و جنگ زده، تحت هر پوشش و هر نامی انجام می یابد، یک عمل غیر انسانیست، یک جنایت است، یک جرم است!!!

به پیش به سوی صلح صلح بین الافغانی!

----------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما