گر چه کوشش های شدید و محیلانه ای یک تعدادی از مزدوران روسیه و ایران در جریان اند، تا آقای کرزی را بیشتر به سمت ایران، روسیه و هندوستان بکشانند، البته با قمچین چین، مگر سوال اصلی و ملی ما اینست که آیا افغانها به آقای حامد کرزی اجازه می دهند که از کنار آقای اشرف غنی یک قدمی دور تر شود؟

نظر به آوازه های سر چوک در این روز ها آقای حامد کرزی و نیز احمد ضیاء مسعود را حلقات ایران-روسیه-هندوستان و چین محور موازی با تمایلات متفاوت در تلاش های پیچیده و نا متعارف شان به هدف ایجاد یک حرکت «حکومت براندازانه» با جدیت وارد اقدام شان نموده اند!

اگر این آوازه های سر چوک درست باشند، مردم افغانستان به ریس جمهور اسبق آقای حامد کرزی، و همچنان از ریس جمهوری فعلی ما آقای داکتر اشرف غنی، در همچو یک مرحله ای اساس که مردم، جامعه و مملکت ما در آن گیر مانده اند، تقاضای همکاری ها و مشوره های متحدانه، صیمانه و صادقانه می طلبند!

نشود که باز هم به اشکال محیلانه و ماهرانه نمی دانیم آقای اسپنتا از زیر چپن و آقای ضیا مسعود از سر چپن و نمی دانیم کی و کی از کجای آقای کرزی کش کشان، آقای کرزی را شیر خان گفته، شیر خان گفته، با صد نوع حیله و پنجصد نوع مکر و لفاظی، به سمت ایران-روسیه-هندوستان و چین بکشانند، و بعد هر کدامشان به مجرد به مطلب رسیدن شان راهی خودش را بگیرد‌، و شیر خان ما را همرای چپن مبارک شان تک و تنها بگذارند، اینکه آقای خرم و نمی دانم آقای داؤد زی و کی و کی، در همچو مواقع، تا به چه حد به درد حل مشکلات وارده خواهد خوردند، یک بحث علمیی دیگری را نیاز دارد!

زیرا آنهای که آقای حامد کرزی را تحت نام حمایت منطقه ای ایران ـ روسیه و هند به "قهرمان یک معرکۀ جدید" مبدل می خواهند، هر یک حساب های سنجش شده ای خودشانرا دارند، که با صد نوع حیله و پنجصد نوع مکر و لفاظی از احساسات پاک ریس صاحب جمهور اسبق ما سو استفاده نموده، در حالی که ایران محوران و روسیه محوران هر کدام در اصل شوق و میل بهره برداری های خودشان را دارند!

به هر صورت مردم ما در شرایط بغرنج فعلی از ریس جمهور اسبق خود تقاضا و خواست این را دارند که آقای حامد کرزی ریس جمهور اسبق ما باید امروز درکنار ریس جمهور فغلی ما، و با همکاری اخلاص مندانه در جوار جناب داکتر صاحب اشرف غنی قرار گرفته بلخصوص پروسه ای صلح بین الافغانی را با دقت تمام به پیش ببرند!

----------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما