توضیح کلمات:

مرض روانی:
مرض روانی به گروهی از امراض گفته می‌شود که با تأثیر بر تفکر و رفتار باعث ایجاد ناراحتی برای فرد مبتلا یا ایجاد ناتوانی در وی می‌شوند. علت بیماری‌های روانی به خوبی شناخته نشده است ولی آنچه مسلم است این است که عوامل ژنتیک، استرس‌های مختلف و نوع تعامل فرد با دیگران در ایجاد یا بروز آنها مؤثر است. افسردگی، اضطراب، وسواس، اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنیا از جمله این اختلالات هستند.

کشور ایران:
منظور از ایران امروزی، همسایه ای غربی افغانستان عزیز ما می باشد، که با آله سازی های "زبانی" و ابزار سازی های "مذهبی-دینی"، محیلانه و ماهرانه یک تعدادی زیادی از هموطنان جنگزده و جنون زده ما را در گرو خود گرفته، آنها را به ساز منافع کوتاه مدت، میان مدت و طویل مدت رژیم آخوندی و کشور ایران رقصانیده، تحت پوشش های "زبان مشترک"، "مذهب مشترک"، "دین مشترک"، "فرهنگ مشترک"، "حوزه تمدنی مشترک"، "تاریخ مشترک"، "جغرافیای سیاسی مشترک"، "منطقه گرایی مشترک" وحدت ملی و دولت ما را محیلانه و ماهرانه تضعیف و مصدوم می دارد.

رهین:
کلمه رهین [ رَ ] به معنی "گرو گذاشته شده"، "گروکرده شده"، (غیاث اللغات ). "گروکرده"، "گروی" نیز میباشد، که در این جا به همین معنی به کار رفته است.
مثلاٌ زمانی که ما می نویسیم "رسول رهین"، از نگاه ادبی به معنی "پیام رسان گروکرده شده" نیز می تواند باشد.
و یا هرگاه ما "مخدوم رهین" بنویسیم از نگاه ادبی به معنی "خدمتگارگروی"، "خدمتگار گرو گذاشته شده"، "خدمتگار گروکرده شده" نیز می تواند باشد.

سوال اصلی در این است که ما به چه شکلی به این "گرویان" و یا مزدوران کشور ایران که تحت پوشش های "زبان مشترک"، "مذهب مشترک"، "دین مشترک"، "فرهنگ مشترک"، "حوزه تمدنی مشترک"، "تاریخ مشترک"، "جغرافیای سیاسی مشترک"، "منطقه گرایی مشترک" وحدت ملی و دولت ما را محیلانه و ماهرانه تضعیف و مصدوم می دارند، و در میدیای افغانستان عزیز، در پوهنتون های افغانستان عزیز، در کتاب خانه های افغانستان عزیز، در تلوزیون ها و رادیو های افغانستان عزیز، منافع کشور ایران را، برخلاف منافع ملی افغانستان عزیز، محیلانه و ماهرانه پخش و نشر می کنند، جواب های ملی گرایانه بدهیم؟

اکثر این افراد یا از روی نا آگاهی، یا بخاطر مزدوری و یا هم نظر به دلایل امراض و بیماری های روانی در پی آن اند تا چگونه وحدت ملی و دولت ما را محیلانه و ماهرانه تضعیف و مصدوم دارند، پس به مقابل این نوع افراد چه باید کرد؟

چه رقم این وطنداران عزیز خود را از "گروی" خلاص کنیم؟

جواب دقیق این سوال ملی ضرورت یک بحث اجتماعی ما را می طلبد، که استوار بر منافع ملی افغانستان عزیز باشد!

دا پوښتنه او یا د دا پوښتنه دقیق ځواب یو دقیق او عالمانه ملی افغانی ټولنیز بحث ته اړتیا لری!
----------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما