ملت افغان خواهان آن است، که، ایالات متحده امریکا باید بخاطر امتحان بمب نو متره و شانزده میلیونی اش، در ننگرهار یک کودکستان با کیفیت ومجهز، یک مکتب با کیفیت و مجهز و یک پوهنتون با کیفیت و مجهز اعمار و آنرا حمایت نماید!

بدون شک که ایالات متحده امریکا در کنار آزمایش، استفاده و امتحان این بمب نو متره و شانزده میلیونی اش، برعلاوه مبارزه با تروریزم بخصوص مبارزه با گروه داعش اهدافی فراتر از آن نیز داشت و دارد ورنه برای مبارزه با " ۸ متر تروریزم" استفاده از "۹ متر بمب " را کدام عقلی سلیمی قبول خواهد نمود؟

سوال دیگر این است که کجاست اسنادی که این منطقه ای بمبارد شده، واقعاٌ مرکز اصلی تروریست های داعشی بوده است و هدف ایالات متحده امریکا صرف امتحان و آزمایش بمب ۹ متره اش نبوده باشد؟

ایالات متحده امریکا باید از این بعد در افغانستان عزیز ما از رفتار عاقلانه تر، صلحخواهانه تر کار گرفته، هر چه زود تر پروگرام دقیق خود را در رابطه ای صلح برای افغانستان، و در رابطه ای صلح بین الافغانی به افغانها و جهانیان دیگر عرضه دارد، البته لطفاٌ هر چه زود تر! زیرا قسمی که همه جهان می داند و می بیند، افغانها بی صبرانه در انتظار صلح اند، مگر از ایالات متحده امریکا در رابطه ای صلح در افغانستان، در رابطه به حمایت صلح بین الافغانی کمترین فعالیتی نیز احساس نمی گردد، دلیل این تنبلی های ایالات متحده امریکا را در رابطه به صلح در افغانستان، در رابطه به حمایت صلح بین الافغانی می خواهیم ما افغانها از دهن ریس جمهور و یا از دهن وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، آن هم به شکل دقیق و واضح بشنویم!

طرح دقیق و علمی ایالات متحده امریکا، در رابطه ای صلح در افغانستان، در رابطه به حمایت صلح بین الافغانی چیست و در کجاست؟

----------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما