گفته میشود که امریکا در افغانستان عزیز، در ننگرهار، در ولسوالی اچین، به ساعت ۷:۳۰ عصر بیست وچهارم حمل ۱۳۹۶ با 'بزرگترین بمب غیراتمی' خود افراطیت داعش را در افغانستان هدف قرار داد.

بمب جی‌بی‌یو ۴۳، که به آن لقب "مادر تمام بمب‌ها" داده‌اند، برای هدف گرفتن غارها و تونل‌هایی استفاده شده است که شبه‌نظامیان داعش در آنها پنهان شده بودند.

امریکا می‌گوید این بمب، با ۹ متر طول و حدود ۱۰ تن وزن، برای آن طراحی شده که منطقه وسیعی از اهداف داعش را تخریب کند و اثر روانی وحشتناکی بر نیروهای افراطی داعش بگذارد.

سوال اصلی در این است که آیا مگر همین جنون زده گی های چهل سال اخیر در افغانستان، همین افراطیت چپ و راست در چهل سال اخیر، آیا ذریعه ای همین توسعه طلبی ها و همین نوع بمب های شانزده میلیون ربلی و شانزده میلیون دالری به وجود نیآمده است؟

بدون شک توسعه طلبی ها، مداخلات مغرضانه و جنگ های احمقانه در چهل سال اخیر افغانستان زمینه ساز رشد و نش و نموی بی عدالتی ها و افراطیت گردیده است!

افراطیون داعش کی ها اند و در افغانستان عزیز ما چه می خواهند؟

طالبان افراطی کی ها اند و در افغانستان عزیز ما چه می خواهند؟

دولت امریکا، دولت روسیه، رژیم ایران، دولت پاکستان از افغانستان و افغانها چه می خواهند؟

مگر افغانستان عزیز ما را احمق سرا می پندارند و یا دارلمجانین که یکی با بمب شانزده میلیون ربیلی، دیگری با بمب شانزده میلیون دالری، و دیگری نیز با ریش تا سر ناف، با هم دست و گریبان بوده و مردم بیچاره و فقیر ما را از چهار طرف زیر پا می کنند؟

امروز بهتر است امریکا در افغانستان بلاخره از بجای بمب از عقل کار بگیرد، یعنی مفسدین اداری را، جنایکاران جنگی را که در بدنه ای دولت افغانستان از سال ۲۰۰۱م. تا به امروز حمایت نموده، از بدنه ای دولت دور کند. زمانی که عدالت اجتماعی و قانونیت در افغانستان حکمفرا باشد، نه داعشی افراطییی، نه هم کدام افراطیی دیگری زمینه ای رشد و سربازگیری را پیدا کرده می تواند!

دلیل پیدایش و رشد افراطیت نه تنها در افغانستان، بلکه در جمله ممالکی جنگزده که در آنجا افراطیت رشد می کند، کمبود عدالت اجتماعی چور و چپاول دارایی های عامه از طرف برخی از اراکین فاسد دولتی، و فقدان و یا ضعف قانونیت میباشد، که بلخصوص مشوق یک تعدادی از جنون زدگان جنگی به سمت خشونت می گردد! بدون شک که دست های مغرض بیرونی کشور های ذیدخل در قضیه ای افغانستان نیز از همچو وضعیت و حالت سنجش سود و منافع خود را بکار می اندازند.

امریکا از بجای بمب از عقل کار بگیرد! افغانستان عزیز به بمب نه، بلکه به کودکستان، مکتب، پوهنتون و عدالت اجتماعی، امنیت و ثبات، قانونیت و ترقی نیاز دارد! افغانستان به دولت خوب و دولت داری خوب نیاز دارد، که مفسدین اداری در آن نباشد!

----------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما