در جغرافیای جهان سوم
(معرفی کتاب)
مصطفی عمرزی

تشدید اختلافات فرقه یی، به خصوص قومی در افغانستان، اتهام همیشه گی بر همسایه ی غربی است. سیاسی های مشخص که در مثال هجوم فرهنگی ثابت می شوند، انگشت انتقاد و اتهام را بر همسایه ی غربی ما نیز نشانه می روند، اما در فضای مکدر کنونی، آن چه از قلم می افتد، تبیین شرایط و دشواری هایی ست که همسایه گان ما را درگیر صد ها معضل لاینحل قومی کرده اند. متاسفانه نبود تعمیم این ذهنیت به افکاری منجر شده که حداقل در میان طیف هایی از اقلیت ها، به خصوص کسانی که سیاسی و فرهنگی اند خیال کنند به روزگار گویا اصل خویش نزدیک می شوند.
تجربه ی مردم ما از مهاجرت در ایران، شناخت کشوری ست که اکثریت مردم آن بیش از همه از فارس گرایی و زبان فارسی نفرت دارند. در کشور هشتاد میلیونی ایران، اکثریت ترک، کرد، بلوچ، عرب، لر گیلکی و دیگران در یک سیستم سیاسی که با سادات شیعه (عرب تبار) اداره می شوند، اما بر اثر مکتب منحط فارسیسم و با قانونمندی هایی که میراث حکومت پهلوی اند، زیر فشار های حذف قومی، آسیمیله می شوند.
فارس گرایی، فرهنگ مردم منطقه ی ما را سبوتاژ و وارونه می کند. به این دلیل تخته خیز فارسی به محل پرش حقارت هایی مبدل شده است که روی کل منطقه، به خصوص روی بیش از پنجاه قوم و سی زبان با نام و نشان افغاستان نیز سیاه می افگنند.
در ایران معمولاً به منظور آسیمیله کردن جبری، به نام فارسی زبان، هویت های اقوام را می دزدند. خطاب اصطلاح فارسی زبان به مردمی که هویت قومی مشخص دارند، اما فقط برای ناگزیری ها و ضروریات به غیر از زبان مادری صحبت می کنند، توهم مشهور فارسکی است. این توهم که با توجه به عمومیت 50 درصدی زبان دری افغانی در افغانستان نیز حاصل شده است، شوونیستان ایرانی را حریص می کند در درز های سیاسی کشور ما با نفرت تبر بزنند؛ اما در دنیای ما جای نهان وجود ندارد.
انهدام ارضی ایران با ابراز نارضایتی های گسترده ی قومی که همه روی خودمختاری یا فدرال به نمونه ی حاکمیت قاجار تاسی می جویند، پشت خالی ای ست که شوونیسم منفور فارسی با تمام قدرت می کوشد مکتوم بماند.
چنان چه در آغاز این مقال آوردم، شناخت معضلات بنیانی طرف های مغرض در افغانستان، می توانند مردم را به قناعت جمعی برسانند که دنبال کردن کلیت های متجانس که در یک واحد سیاسی مسجل شوند، ناممکن است.
در کتاب «در جغرافیای جهان سوم»، در مثال های ستم ملی، ستیز قومی و تبعیض گسترده ی پدیده ی سخیف فارسی نسبت به اقوام، کلیتی از دشواری هایی را ملاحظه می کنیم که چه گونه سیاستگران حریص کشور های بیگانه با ستر کردن مشکلات خود شان به سهم دیگران طمع بسته اند.
این واقعیت که کشور های همسایه هرگز توان جذب جغرافیای افغانستان را ندارند و از رهگذر تنوع قومی به شدت به تعب سیاسی گرفتار می شوند، اگر برای آنان معلوم باشد، در افغانستان ما بسیار وضاحت ندارد. به این دلیل گرایش های انحرافی سیاسی که از سوی طیف های فاسد فرهنگی- سیاسی بعضی اقلیت ها رونما می شود، فقط باعث می شوند استخبارات منطقه برای سوء استفاده، کشور ما را دربند نگه دارند. به این لحاظ بازی کردن با کارت های قومی و مذهبی، ممد سیاست های مغرضانه ی کشور های مغرض همسایه می شود.
خوشبختانه یا بدبختانه در پهنان جغرافیای جهان سوم، آن قدر مشکلات، بدبختی و دشواری وجود دارد که اگر ملاحظه ی اخلاقی را کنار بگذاریم، شاید همین جنبه ها باعث شده باشند، مهاجرت از افغانستان به کشور های همسایه به معنی رجعت داوطلبانه و پُر افتخار به مام میهن شده باشد. افغان های مهاجر در ایران، واقعیت های زیر را لمس کرده اند.
فهرست مطالب کتاب «در جغرافیای جهان سوم»:
فصل اول: تشدید بحران
1- کلیت نامتجانس
2- ایران، نامی برای ستم ملی
3- روشنفکران ایران و پارادوکس دموکراسی- ناسیونالیسم
4- نقش رسانه های فارسی زبان در رشد تجزیه طلبی در بین اقوام ایرانی
5- ناسیونالیسم ایرانی و حق تعیین سرنوشت ملل
6- ساختار تبعیض در ایران
7- مگر شما از دیموکراسی، دفاع نمی کنید؟
8- فاشیسم فارس گرا و تبعات حضور آن در جامعه
9- کشور ایران، یک واحد دولت- ملت و مردم ایران، یک واحد ملت- دولت نیست
10- عفو بین الملل، بار دیگر ایران را به خاطر نقض حقوق بشر، محکوم کرد
11- بحران مشروعیت ملی دولت جمهوری اسلامی و گروه های سراسری فارس
12- پارامتر های مشترک تشکیل دهنده ی «ملت فارس»، کدام هایند؟
13- خیلی از ما ایرانیان، نژادپرست استیم!
14- دولت ایران: دولت فارسی یا دولت فارس ها؟
15- مکتب ایرانی، استفاده ی ابزاری از ناسیونالیسم است!
16- مشکل جامعه ی ایران، فقط دیموکراسی نیست!
17- اکثر مسوولین ارشد جمهوری اسلامی ایران از کدام قوم و استان می باشند؟
فصل دوم- بلوچستان
18- مرز و مساله ی ملی
19- مبارزه ی برحق مردم بلوچستان
20- برنامه ی تلویزیونی در مورد ریشه یابی علل درگیری ها در بلوچستان
21- بغداد دیگری به نام زاهدان
22- وحدت به یاد آمد
23- بلوچ ستیزی جنون آمیز در بلوچستان اشغالی
24- چرا در سرزمینم، دیگران بر من حکم برانند!؟
فصل سوم- احواز عرب
25- اهوازی و احوازی
26- چرا عربان خوزستان، یک خلق یا یک قومیت اند؟
27- نامه ی هاشم شعبانی «عموری» از درون زندان کارون
28- جنگ ایران علیه ملت خود
29- نامه ی ابطحی، «15 نیسان» و تغییر بافت جمعیت ملت عرب در ایران
30- تبعیض نژادی و عرب ستیزی در ایران
31- توهین زشت شوونیست تاجیک به عرب ها
فصل چهارم- کردستان
32- من، ایرانی نیستم!
33- مسوول تدوین استراتیژی در خصوص کرد ها در وزارت اطلاعات، چه کسی بود؟
34- کنفرانس های محملی برای ایرانی کردن گفتمان کردستانی
فصل پنجم- آذربایجان
35- برادران و خواهران یتیم ما
36- مُعضل قومی و ملی در ایران- از افسانه تا واقعیت و فلسفه ی پان تورانیانیزم و...
37- مساله ی زبان
38- همچنان از نیاکان ماست که برماست
39- آذربایجان
40- صدا و سیمای مرکز همدان
41- کودک تروریست
42- تاریخ را اصلاح و تصحیح و شفاف نماییم تا ملیت و هویت ترک، پایدار بماند
43- تاریخ ادبیات ایران یا تاریخ ادبیات فارسی؟
44- ترکی ستیزی و احساس کهتری
45- خشکانیدن دریاچه ی ارومیه و فجایع آینده
فصل ششم- مهاجر افغان
46- کوچک در برابر غرب، خودبزرگ بین در برابر همسایه
47- به عنوان یک ایرانی شرمنده ام!
48- خاطراتی از مهاجرت در ایران
49- از فردوسی ستایی بی اساس تا افغانی ستیزی حساب شده
فصل هفتم- فقر
50- پس منظر تاریخی فقر در ایران
51- نبود امکانات
52- ایرانیان، بهتر است قبر بکنند و خودشان را دفن کنند!
53- جمعیت پنجاه میلیونی فقرا در ایران
54- سایه ی سنگین بی کاری بر ملت های غیر فارس در جغرافیای ایران
فصل هشتم- نفرت
55- در تجزیه شدن ایران، شک نکنید!
56- در شعر من، سگ ها پارس می کنند
57- کم رنگ شدن حس ایرانی بودن در میان ملل غیر فارس
58- سرخورده گی جنون آمیز شوونیسم ایرانی
59- کلکسیون افکار فاشیستی در شعر و ادبیات فارسی
60- نگاه کوتاه به تاریخچه ی نازیسم در ایران
یادآوری:
از طریق لینک های زیر، کتاب «در جغرافیای جهان سوم» را رایگان دانلود کنید!
در وب سایت «کتابتون»:
https://www.ketabton.com/book/12548/dr-jghrafa-jhan-som
در وب سایت «دانشنامه ی افغان»:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=A7B386B324F2908F3D7589FDF330BE9F