يو_کوچي (صحرائي) سړي #درسول_الله(صلی الله عليه وسلم) څخه ( 22 ) پوښتني وکړې او هغه مبارک داسي جوابونه ورکړل.
1. پوښتنه : غواړم چي مالداره شم؟
جــواب : قناعت غوره کړه مالداره به شى،
2. پوښتنه : غواړم چي لوي عالم سم ؟
جــواب : تقوی او پرهيزگاري غوره کړه عالم به سې ،
3. پوښتنه : غواړم چي عزتمند سم ؟
جــواب : خلګو ته لاس مه نيسه عزتمند به سې ،
4. پوښتنه : غواړم چي لوی سړی سم ؟
جــواب : له خلګو سره مرسته کوه ،
5. پوښتنه : غواړم چي عادل سم ؟
جــواب : چي ځان ته ئي خوښوې نورو ته ئي هم خوښوه ،
6. پوښتنه : غواړم چي ځواکمن سم ؟
جــواب : په الله ( ج ) باور او توکل کوه ،
7. پوښتنه : د الله (ج ) په دربار کي غوره درجه غواړم ؟
جــواب : د الله (ج ) ذکر کوه ،
8. پوښتنه : غواړم چي روزي مي پراخه سي ؟
جــواب : تل په اوداسه کي اوسه ،
9. پوښتنه : غواړم چي دعا مي قبوله سي ؟
جــواب : له حرامو څخه ځان ژغوره ،
10. پوښتنه : غواړم چي ايمان مي بشپړ سي ؟
جــواب : اخلاق ښه کړه ،
11. پوښتنه : د قيامت په ورځ له الله ( ج ) نه داسي ليدنه غواړم چي را څخه خوشحاله وي ؟
جــواب : ژر تر ژره له جنابت څخه وروسته غسل کوه ،
12. پوښتنه : غواړم چي گناهونه مي کم سي ؟
جــواب : ډیر استغفار وايه ،
13. پوښتنه : غواړم چي الله ( ج ) را باندي رحم وکړي ؟
جــواب : د الله ( ج ) په مخلوق باندي رحم کوه ،
14. پوښتنه : غواړم چي الله ( ج ) مي پرده وکړي ؟
جــواب : د خلګو پرده ساته ،
15. پوښتنه : غواړم چي رسوا نه سم ؟
جــواب : ده زنا څخه ځان ژغوره ،
16. پوښتنه : غواړم چي الله (ج) او رسول (ص) ته گران سم ؟
جــواب : کوم کارونه چي الله (ج) ته گران وي هغه ځان ته گران کړه ،
17. پوښتنه : غواړم چي د الله ( ج ) تابع سم ؟
جــواب : فرائض مه پريږده ،
18. پوښتنه : غواړم چي احسان کوونکی جوړ سم ؟
جــواب : د الله (ج) داسي عبادت کوه لکه ته ئي چي وينې او يا تا ويني ،
19. پوښتنه : يا رسول الله (ص) گناهونه په څښي بخښل کیږي ؟
جــواب : په اوښکو ، عاجزي او ناروغي ،
20. پوښتنه : کوم شيان د دوږخ اور سړوي ؟
جــواب : په تکليفونو باندي صبر کول ،
21. پوښتنه : د الله ( ج ) غصه په څښي سړيږي ؟
جــواب : پټه صدقه ورکول او صله رحمي ،
22.پوښتنه : له ټولو څخه لويه گناه کومه ده ؟
جــواب : بد اخلاقي او کنجوسي۔او غیبت ،
ورونو کوشش وا کری دا وایلو ورستہ شیر کری تر سو
نور دوستانو يي هم ولولى