فلسفه عید بعد از ماه رمضان و بعد از نه روز ماه ذی الحجة :!
عبدالخالق صارم
اسلام بخاطر تربیه اعضاء جامعه خود ، همواره و بلاوقفه ، كورس های تعلیمی و تربيتي و سيمينار هاى دعوتى را برگزار می نماید .
در این کورس های تربیتی ، علاوه ازینکه ثبت نام و اشتراک رایگان می باشد ، برای اشتراک کنندگان ، جوائز مادی و معنوی و جوایز نقدی و مؤجل نیز در نظر گرفته شده است .
اشتراک در تعدادی ازین کورس ها و سیمینار ها اجباری می باشد، مانند کورس تعلیمی و تربیتی 30 روزه ماه رمضان و همچنین نمازهای جماعت ، و اشتراک در تعدادی هم اختیاری می باشد ، مانند روزه ایام البیض و روزه ، روزهای دوشنبه و پنجشنبه ، و اشتراک در تعدادی دیگر هم به توانایی مالی عضو واگذار شده است ، مانند پرداختن زکات و اشتراک در کنگره سالانه حج.
چونکه بعد از هر کورس تعلیمی و تربیتی و بعد از هر سیمینار دعوتی ، گردانندگان آن ، برای شاگردان اشتراک کننده ، یک امتحان آزمایشی برگزار می نمایند ، تا دیده شود که ازین کورس ، کی توانسته است ، درست استفاده نماید !
اسلام هم بعد از کورس تعلیمی و تربیتی ماه رمضان و ده روز ماه ذی الحجة یک امتحان برگزار می نماید که به نام روزهای عید شناخته شده است ، تا دیده شود که این روزهای عید را کی ادامه روزهای کورس می داند و به شرائط و مقررات آن پابند می ماند ، و کی این روزها را دروازه های آغاز دخول در معصیت و تیغ های برنده برای قطع رسن های تقوی ، قرار می دهد !!!