عبارت که درج عنوان این نبشته گردیده است، عین عبارت و یا عین کلامیست که در زبان آلمانی عنوان یک مقاله ای یک متخصص آلمانی زبان به نام Florian Flade میباشد.

گر چه این محقق آلمانی زبان این اثر تحقیقی اش را در سال دوهزار و سیزدهم میلادی به جهان علم تقدیم نموده است، مگر ما افغانها تا به حال متاسفانه، مانند اکثر موضوعات دیگر، از تحقیق همین آلمانی زبان نیز بی خبر مانده ایم، با وجود آنکه در تحقیق وی با موضوعات طالبان و افغانستان هم سر و کار دارد.

به هر صورت Florian Flade در مقاله ای تحقیقی اش که به تاریخ ۲۲ سپتمبر ۲۰۱۳م. در روزنامه ای "Welt" ( به معنی: جهان) در زبان آلمانی تحت عنوان
Iran unterhält geheime Terror-Allianz mit al-Qaida به نشر رسیده است، از همکاری های رژیم ایران با ترورستان القاعده حکایاتی دارد.

منبع: Florian Flade
Iran unterhält geheime Terror-Allianz mit al-Qaida

https://www.welt.de/politik/ausland/article120250277/Iran-unterhaelt-geheime-Terror-Allianz-mit-al-Qaida.html

مینوسد، با وجودیکه که تهران در اخبار رسمی خود می گوید که بعضی از اعضای القاعده در ایران تحت نظارت و حبس خانه گی قرار دارند، مگر در اصل تهران از ترورستان القاعده استفاده ای ابزاری می نماید، چنانچه وسایلی اینترنتی و بقیه مواد را در تهرات به اختیار القاعده قرار داده و از آنها به انواع مختلف استفاده ای ابزاری می نماید.

Florian Flade از العادل مصری ۵۴ ساله مینویسد، که، او، ارتباطات عمیق و وسیع با تروریستان گروپ های مختلف در پاکستان دارد، او از جمله ای متفکرین و طراحان بلند پایه ای القاعده به شمار می رود که در تهران مسکن گزین بوده و با حلقات مختلف تروریستی درپاکستان و جهان در تماس است، و رژیم ایران از وی استفاده های ابزاری خودش را دارد.

حالا سوال در این است که آیا رژیم ایران با همکاری های افرادی چون العادل مصری آیا پلان های ترورستی اش را از کانال پاکستان، در داخل افغانستان طرح ریزی نمی کند؟

در اینجا قابل یاد آوریست که رژیم آخوندی ایران در اصل ترسی که از یک سیستم پلورالستی دارد، دولت و نظام سیاسی افغانستان را یک پروژه ای امریکای می خواند، و از هر راهی کوشش تضعیف و تخریب همین نظام نیم بند امروزی افغانستان را در سر می پروراند.

این موضوع میتواند یکی از همان سیاست های زیرکانه و محیلانه ای رژیم ایران باشد، که از یک طرف به گفته ای خامنه ای، با حریف امریکایی وی، خارج از مرز های ایران ، صخره به صخره بجنگد، در عین حالی که افغانستان و پاکستان را با هم به دشمنی بکشاند، و در عین حالی که خودش روز به روز نفوذش را در افغانستان توسعه دهد.

نا گفته نماند که، ایران از نفوذی که در پانزده سال اخیر در داخل افغانستان، در داخل ارگان های دولتی افغانستان، در میدیای جدیدالتاسیس به دست آورده است، در مسایل متذکره ای بالایی، حد عظم استفاده اش را همراه دارد!

----------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما