Image result for ‫تنهايي‬‎

څه په مړو اوښکو د مړو هیـــلو جنــــازې کــــــومه 

‎دا څو شپې وشوې چې له خپل درد سره شپـې کومه

‎زمــــــا ارمان لکــــــه یتیــــم او یخ وهــلــی ماشوم 
‎زه لــــــه تبــــــجنو اســـــویلو ورتــه جامــې کومه

‎مدهوش چـــې نه شمه،په هوش کې رانه نه هیریږې
‎دا چــــې نشې کـــــــوم ګـــــرانو ،ځکــه نشې کومه

‎اوس هم د شپــې ناست یم ســهاره پـــــورې تا یادوم 
‎خو اوس دوعــــا نکړمه اوس درتـــــــه ښیرې کومه

‎په دې پوهیږم، ته مــــې نه غـــواړې ، خو زه لیونی 
‎درپســــې هســـې زړګـــــی خورمه، وسوسې کومه

‎دا ځـــــلې زه هــــم اندیښمنــــه یوه ســـــړی هیروم 
‎دا ځـــــــــــلې زه هــــــم یو عــــــادت د زمانې کومهRelated image