د موضوعګانو سرپاڼه

ټولنه او ټولنپوهنه

خانه خرابه

tandar
31.01.2012

خانه خرابه دځوي نه به دي خوټي غوڅي کړي وي ،چه له ښځي څخه ځوي نه شي راوړلي ،نګور دي ولي ووژله؟
په خان اباد کي خسر خپله انګور وژلي ددي لپاره چه په دريم ځل ې هم لور ځيږولي
جهانيانو ته ې بيا دتبصيرو ځمينه دافغان په جهالت برابره کړه
زما ې اعصاب ډير خرابه کړي ،خسر خانه ښځه هم دستا غوندي يو انسان او دژوند حق لري ،که ښځه نه وي نو ستا غوندي جاهل به له کومه پيدا شوي وي
زما په نظر داسړي په محضر عام کي بايد اعدام شي
تربيا


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more