د موضوعګانو سرپاڼه

تخنیک ، خبرتیایي تکنالوژي او کمپیوتري‌ مرستې

انتيرنت بې له كومپيوټره


Shponkay
19.06.2004

@@انتيرنت بې له كومپيوټره@@

په دغو ورځو كې بازار ته يو نوي دستګاه راوتلې چې په مرسته يې كولى شو بې له كومپيوتره د انتيرنت اسانتيايوو نه گته پورته كړو.تاسو پوهيږي نوم يې څه دي؟ ددې دستګاه نوم On Net دي.
On Netان نيټ) په مرسته مونږ كولي شو بې له كومپيوټره ځان د انتيرنت سره ونښلوو ،خو ددې نښتې لپاره تاسو يواځي يو تلويزون اويوې تليفوني ليكې ته اړتيا لري.
ددې دستګاه ښه والي په دې كې دي چې :
1 -ډيره سپكه ده او په اسانې سره يو ځاى نه بل ځاى ته وړل كيږي
2-د امنيت كچه يې فوق العده پورته ده
3- د ويرس د ككړتيا امكانات نشته ،ځكه هار ديسك نلري
3-سرعت يې د كومپيوتر په پرتله لوړ دي
4-د بريښناليكونو د ليږلو او اخيستلو اسانتيوي هم لري
5-همدا رنګه د فاكس كار ترينه هم اخيستى شي.
په ډيره پښتنه مينه
ستاسو د غرونو شپونكى


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more