د موضوعګانو سرپاڼه

اسلام، اسلامي شرعه او د اسلام تاریخ

قرآن مجید و یا قوانین قومی و قبیلوی ما؟

شاه ولي
26.05.2015

امیدوارم که سلام های بنده را علیک فرمایید، دوستان نهایت محترم چنانچه اطلاع دارید، راپورهای رسیده از ولایت جوزجان مینگارند که یک گروهء از طالبان به قومندانی مولوی جوره بیگ شب گذشته درقریه گنج ولسوالی مردیان یک زن (۲۵ ساله) و یک مرد (۳۲ ساله) را به اتهام روابط نامشروع تیر باران کردند.
درین جایی هیچ شک نیست که زنأ یک عمل نامشروع و شیطانی میباشد، اما مسلمانان نه باید درین باره از احساسات و قهر وغذب خود کار بگیرند، ما باید بیاموزیم که در مسأیل روزانهء خود به جایی قوانین خود ساخت بشری خود از احکام و قوانین خداوند (ج) که دریک کتاب ساده و شفاف (قرآنکریم) نازل شده است اطاعت و پیروی نمایم.
خداوند (ج) در مورد زنأ به بسیار وضاحت بیان میفرمایند: که در صورت موجودیت چهار (۴) شاهد (عاقل، بالغ، سالم) از اجرای واقعه باید هردو (زن و مرد زنأ کار) را در محضر عام ۸۰ هشتاد ضربهء شلاق زده شود.
سوأل من اینجاست که آیا طالبان منحیث یک گروه مسلمان از قرآن مجید پیروی مینمایند، ویا از قوانین خود ساختهء قومی و قبیلوی شان؟


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more