ملا چې دې تړلې په ملا پسې
هره ورځ خطا کوې خطا پسې
څه پوهېږې دا ملا د کوم ځای دی
ولې ځې په لاره ناشنا پسې
شیخ چې نبېره يي نامعلومه وي
مه ګرځه د شیخ ذهد و تقوا پسې
پیر او حضرت ګوره تش نومونه دي
کله ګرځېدلی يي مبدا پسې؟
تېره تجربه لرې لارنس څخه(۱)
کړې وه موږ ټولو اقتدا پسې
مه تېروځه ږېرې او تسپو باندې
دغه وسیلې دي لوټ او غلا پسې
حال د نجونو ګوره د ملا واک کې
یه، مسته د نجونو د خندا پسې
غوږ د «مرادزي» وینا ته ښه کېږده
مه ګرځه د سپیو په غپا پسې
یادوونه:
انګریز Tomas Edward Lawrence ته اشاره ده چې د حاجي سید پیرکرم شا په نوم يي د کابل په پل خشتې جومات کې نږدې ۲۰ کلونه امامت کړی. کله چې له کابل څخه لاړ افغانانو ته يي په خطاب کې وویل چې د تېرو شلو کلونو لمونځونه بیرته وګرځوۍ چې یو انګریز پسې مو کړي ول!
د ۲۰۲۴ کال د اپریل ۱۸ مه
سرلوڅ مرادزی