د بریتانیا
ځانګړی ځواک
ډیر افغانان ووژل
او ډیر یی ښځی کړی
بورې
د دیموکراسې په نامه
او
د تروریزم سره
د مبارزې په نامه
سلګونه خلک
یی مړه کړل
بیا یی طالب ګرم بله
اوس شول
رسواء په دنیا
او پانوراما
چی د دوې خپل
خلک دي
وایی
دروغجن تروریستان
دوی دي
خو څوک به غچ اخلي
اوس
د بی ګناهو افغانانو
د دوی په لاس چی
له دنیا نه ولاړل
او کیسې یی
لا په زړو کی
د بریا او زغم...
ژوندې دي
پای
سمیع الله خالد سهاک
نومبر۷، ۲۰۲۳ کال
پانوراما: یوه انګریزې کمپنې ده چی د خپلوعسکرو اسرار یی فاش کړل