روغن ممپلی(بادام زمینی ) Peanut oil
روغن ممپلی یکی ازروغن های مهم برای استعمال است روغن سبزیجات محسوب می شود که بدون کسترول است بسیارکم ازاسیدهای شحمی دارد ومقدار زیاد اسید های شحمی ان غیرمشبوع است مثل روغن زیتون برای صحت مفید است دردرجه حرارت بلند استعمال شده میتواند دریکصد گرام روغن ممپلی غذایت که موجود است Peanut Oil Nutritional value per 100 g انرجیEnergy 884 kcal
کاربوهایدریت Carbohydrates 0 g
چربی Fat 100 g
مشبوعیت - saturated 17 g
غیرمشبوعیت - monounsaturated 46 g
غیرمشبوعیت - polyunsaturated 32 g
پروتین Protein 0 g
زینکZinc 0.01 mg (0%)
کلسترولCholesterol 0 mg
Selenium 0.0 mcg موادغیر کیمیاوی
ممپلی (بادام زمینی ) منبع بسیار خوبی از پتاشیم- فولیك اسید - نیاسین- پانتوتنیك اسید - فاسفورس- مگنیزیم- و ویتامینB1 می باشد.
• کاربوهایدریت Carbohydrates ----------------21gr
• قند Sugar--------------------------0.0gr
• پوست Crude fiber------------------9gr
• روغن Fat-----------------------------------48gr
• پروتین Protein-------------------------25gr
• اب Water----------------------------------4.26gr
• تیامین Thiamine (Vit-B1)------------------------ 0.6mgr
• رایبوفلوین Riboflavin (Vit-B2)---------------------0.3mgr
• نیاسین Niacin (Vit-B3)---------------------------12.9mgr
• ویتامین بی6Vit-B6------------------------------------0.3mgr
• ویتامین سیVit-C-------------------0.0mgr
• کلسیم Calcium--------------------------------------62mgr
• اهن Iron---------------------------2mgr
• مگنیزیم Mg------------------------------------------184mgr
• فاسفیت P---------------------------------------------336mgr
• پتاشیم K--------------------------------------------332mgr
• زینک Zn---------------------------------------------3.3mgr
كریم ( بادام زمینی )منبع ویتامینB6- فولیك اسید - فاسفورس- مگنیزیم- و پتاسیم است و نیز منبع بسیار خوب و عا لی نیاسین می باشد.{23}
باکریم ممپلی روغن ناریال می اندازند خوردن زیاد اش کلسترول خون را بالا می برد
هرروز یک مشت ممپلی (ده عدد ) خام بخورید کلسترول روزمره بدن را کنترول میکند .
منبع : از کتاب روغن نباتی و تولید پنبه دانه
مولف: الحاج دیپلوم انجیرسیدرقیب شاه (هاشمی )